[Βιβλιοκριτική] ' Αλέξη Διαμαντόπουλου, Ή πολιτική μαρτυρία του ερωτικού μύθου στην τραγωδία

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 376-377

Issue:
Pages:
376-377
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
' Αλέξη Διαμαντόπουλου, Ή πολιτική μαρτυρία του ερωτικού μύθου στην τραγωδία (Σειρά Μελετών «θέατρο καί πολιτική»), 'Αθήνα, 1978, σσ. 189.