[Βιβλιοκριτική] J. Β. Skemp, Plato

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 378-379

Issue:
Pages:
378-379
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
J. Β. Skemp, Plato (Greece and Rome, New Surveys in the Classics, No 10) Oxford (at the Clarendon Press), 1976, σσ. 63.