[Βιβλιοκριτική] Linda Η. Anderson, Relief pithoi from the Archaic period of Greek art.

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 383-385

Issue:
Pages:
383-385
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Linda Η. Anderson, Relief pithoi from the Archaic period of Greek art. Διατριβή έπί διδακτορία (1975), Πανεπιστήμιο τοϋ Colorado, USA. University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan, USA, 1978, σσ. XCVI + 122. Πίνακες I - XXII