Οι Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο : Ας Μιλήσουμε γι’ αυτές ως Εκπαιδευτικοί και Πολίτες

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.46, 2012, pages [7 σελίδες]

Issue:
Pages:
[7 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ερευνητικές εργασίες , Project, Λύκειο
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/61, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.