Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Κατά την Επίβλεψη των Ερευνητικών Εργασιών

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.46, 2012, pages [7 σελίδες]

Issue:
Pages:
[7 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ερευνητικές εργασίες, Λύκειο, Καινοτομία, Εκπαιδευτικοί
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/61, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Bezzina, C. & Testa, S. (2005), Establishing schools as professional learning communities: perspectives from Malta, European Journal of Teacher Education, 28(2), σ. 141-150.Dewey, J. (1916), Democracy and Education, The Macmillan Company.Dufour, R.P. (2004), «What is a ‘professional learning community’?”, Educational Leadership, 61(8), pp. 6-11.Fullan, M. (1995), The school as a learning organization, Theory into practice, 34(4), σ. 230-235.Hargreaves, A. (1992), ‘Cultures of teaching: a focus for change’ in Hargreaves, A. & Fullan, M. (Eds), Understanding teacher development. Cassel and Teachers CollegePress.Johnson, D. & Johnson, R. (1994), ‘Collaborative learning and argumentation’ in Kutnick, P. & Rogers, C., Groups in Schools, Cassel.Klette, K. (1997), Teacher individuality, teacher collaboration and repertoire-building: some principal dilemmas, Teachers and Teaching, 3(2), σ. 243-245.Kougioumtzis, K. & Patriksson, G. (2009), School-based teacher collaboration in Sweden and Greece: formal cooperation, deprivatized practices and personalized interaction in primary and lower secondary schools, Teachers and teaching: Theory and practice, 15(1), σ. 131-154.Lacey, C. (1977), The Socialization of Teachers, Menthuen.Lam S., Yim., Lam T. W. (2002), Transforming school culture: can true collaboration be initiated?, European Research, 44(2), σ. 181-195.Little, J. (1990), ‘Teachers as Colleagues’ in Lieberman, A. (ed), Schools as Collaborative Cultures: Creating the Future Now. The Falmer Press.Lortie, D. (1975), Schoolteacher. A sociological study. The University of Chicago Press.Morrish, I. (1976), Aspects of educational change. Halsted Press.Rudduck, J. (1991), Innovation and Change. The Open University Press.Scribner, J.P., Cockrell, K.S., Cockrell, D.H & Valentine, J. (1999), “Creating professional communities in schools through Organisational Learning: An evaluation of a School Improvement Process”, Educational Administration Quarterly, 35, 130-160.Thornton, H. (2006), Teachers talking: the role of collaboration in secondary schools in Bangladesh, Compare, 36(2), σ. 181-196.