Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις στην Εμπειρία Ενός Δημοτικού Σχολείου από τη Συμμετοχή στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.46, 2012, pages [11 σελίδες]

Issue:
Pages:
[11 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Το αειφόρο σχολείο είναι ένα όραμα που προσανατολίζει στη συνολική αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου, καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του επιχειρούν αλλαγές στο παιδαγωγικό, το κοινωνικό/οργανωσιακό, και το τεχνικό επίπεδο λειτουργίας του. Είναι σαφές ότι η οικοδόμηση ενός τέτοιου τύπου σχολείου προϋποθέτει αλλαγές, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και βαθιές αλλαγές στην εκπαίδευση. Σε μια σχολική μονάδα η οποία προσπαθεί να λειτουργήσει ως αειφόρο σχολείο σημαντική είναι η δημιουργία ενός στοχαστικοκριτικού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται δράσεις, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της εκπαιδευτικής, και της τοπικής κοινότητας. Στηριζόμενοι στις παραπάνω θεωρητικές παραδοχές και στους δείκτες που προτείνονται στο πλαίσιο του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου, επιχειρήθηκε ο μετασχηματισμός ενός Δημοτικού Σχολείου σε αειφόρο. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να αναδείξει τις αλλαγές που επιτεύχθηκαν αλλά και τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την προσπάθεια αυτή. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης και τα συμπεράσματα που θα παρουσιαστούν προέκυψαν από την επιτόπια παρατήρηση των δράσεων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/61, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗAltrichter Η., Posch P. & Somekh B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Mια εισαγωγή στις μεθόδους Έρευνας Δράσης, (μτφρ. Μ. Δεληγιάννη), Αθήνα: ΜεταίχμιοAronowitz S., Giroux H., (2010). Η διδασκαλία και ο ρόλος του αναμορφωτή διανοούμενου (μτφρ Κ. Θεριανός) στο Κριτική Παιδαγωγική, επιμ.Γούναρη Π., Γρόλλιος Γ., Αθήνα: GutenbergBezzina, C. & Testa, S. (2005), Establishing schools as professional learning communities: perspectives from Malta, European Journal of Teacher Education, 28(2), σ. 141-150.Brooks, J. (1997) ‘Beyond teaching and learning paradigms: trekking into the virtual university’, Teaching Sociology, 27, pp.1–14Graves, L.N. (1992), Cooperative learning communities: Context for a new vision of education and society, Journal of Education, 174(2), pp.57-79Hargreaves, A., (1991), Cultures of teaching, in Hargreaves A. & Fullan, M. (eds) Teachers development and Enducational Change, Basingstoke, FalmerHuckle, J. (2010). Sustainable Schools: exploring the contradictions, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου: «Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος. Αθήνα,Kougioumtzis, K. & Patriksson, G. (2009), School-based teacher collaboration in Sweden and Greece: formal cooperation, deprivatized practices and personalized interaction in primary and lower secondary schools, Teachers and teaching: Theory and practice, 15(1), σ. 131-154.May, T. (1993). Social Research. Issues, Methods and Process. Open University Press.Mogensen, F. and Schnack, K. (2010). The Action Competence Approach and the ‘new’ discourses of Education for Sustainable Development, Competence and Quality Criteria. Environmental Education Research. 16 (1), 59-74.Orr, D. (1992). Ecological Literacy: Education and the transition to a postmodern world. Albany: SUNY PressSnyder, W. M., Wenger, E. C., & de Souza Briggs, X. (2004). Communities of practice in government: Leveraging knowledge for performance. Public Manager. 32 (4), 17–21.Sterling, S. (1996). Education in Change. In J. Huckle and S. Sterling (eds) Education for Sustainability. London: Earthscan, 18-39.Sterling, S. (2001). Sustainable Education (Schumacher Briefings). No 6, Bristol: Green BooksThornton, H. (2006), Teachers talking: the role of collaboration in secondary schools in Bangladesh, Compare, 36(2), σ. 181-196.Tilbury, D. (1995). Environmental Education for Sustainability: Defining the new focus of environmental education in the 1990s. Environmental Education Research. 1(2), 195-211.Tilbury, D. (2004). Rising to the Challenge: Education for Sustainability in Australia. Australian Journal of Environmental Education, 20(2), pp. 103-114ΕΛΛΗΝΙΚΗΑγγελίδου, Ε., Κρητικού, Ε. (2009), Η θέση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο σύγχρονο σχολείο, κατάκτηση ή ζητούμενο - Πώς διαγράφονται οι απόψεις έμπειρων στην ΠΕ εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής; Σύγχρονη Εκπαίδευση, 156, σελ. 91-124.Καλαϊτζίδης, Δ., (2010), Το Αειφόρο Σχολείο τους παρόντος και του μέλλοντος, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου: Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος.ΑθήναΚαλαϊτζίδης, Δ, Δηλάρη Β. (2010), Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης γιατην Αειφόρο Ανάπτυξη, ΙωάννιναΚάτσενου Χ., Νομικού Χ., Φλογαΐτη Ε., (2010). Η συμβολή της Έρευνας Δράσης στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου,Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ΙωάννιναΚάτσενου Χ., (2012), Η έννοια της συμμετοχής στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου. Μια έρευνα δράσης σε δημοτικό σχολείο, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΑΠΗ, ΑθήναΚωστούλα-Μακράκη Ν., (2010), Ένα πλαίσιο θεώρησης διδακτικών πρακτικών και αντιλήψεων για το αειφόρο/βιώσιμο σχολείο, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου: Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος. Αθήνα,Λιαράκου, Γ., και Φλογαΐτη, Ε., (2007), Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Προβληματισμοί, Τάσεις και Προτάσεις. Αθήνα: ΝήσοςΜπαζίγου, Κ. (2010) Η πρόκληση του αειφόρου σχολείου στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου: Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος. Αθήνα,Παπαδημητρίου, Β. (2010), Σχολική κουλτούρα, σχολικό κλίμα και αειφόρο σχολείο, Περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 44, 12-13Φλογαΐτη, Ε. και Δασκολιά, Μ. (2004). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα «αειφόρο» μέλλον. Στο Π. Α. Αγγελίδης και Γ. Γ. Μαυροειδής (επιμ.) Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του Μέλλοντος, Τόμος Β΄. Αθήνα: Τυπωθήτω-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 281-302Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά ΓράμματαΦλογαΐτη, Ε. και Λιαράκου, Γ. (επιμ.) (2009). Eκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη. Από τη θεωρία στην πράξη. Αρχάνες: ΚΠΕ Αρχανών.Φλογαΐτη, Ε., Κάτσενου, Χ., Ναούμ, Έ. και Νομικού, Χ. (2010). Η έννοια της αειφορίας ως ρυθμιστική ιδέα για την εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού σε κοινότητα μάθησης. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου: Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος. Αναφορές στο διαδίκτυοBreiting, S., Mayer, M. and Mogensen, F. (2005). Quality criteria for ESD-Schools, in http://www.ensi.org last date accessed 10 November 2011Corry, M. & Tu, C. (2002) ‘Research in online learning community’, Retrieved from http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/docs/html2002/chtu. html last date accessed: 5 January, 2005Gough, A. (2005). Education for Sustainability - Quality outcomes for sustainable schools in http://www.eqa.edu.au/site/qualityoutcomesfor.html last date accessed: 18 April 2010Huckle, J. (2008). Sustainable Schools, responding to new challenges and opportunities in http://john.huckle.org.uk/ last date accessed: 8 March 2009Rovai, A.P. (2002) ‘Building a sense of community at a distance’, International Review of Research in Open and Distance Learning, 3 (1), Retrieved fromhttp://www.irrodl.org/content/ v3.1/rovai.html last date accessed: 5 January, 2005 Βραβείο Αειφόρου Σχολείου http://www.aeiforosxoleio.gr/deiktes.php ανασύρθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2011