Εφαρμογές ΤΠΕ στα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.46, 2012, pages [18 σελίδες]

Issue:
Pages:
[18 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Τα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συνήθως υλοποιούνται με τη μέθοδο project, επίλυσης προβλήματος, χρονογραμμής ή και μελέτης πεδίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγεται μεικτός σχεδιασμός. Σε όλες τις περιπτώσεις προτείνεται η παιδαγωγική ομάδα (εκπαιδευτικοί και μαθητές) να επιλέγει το θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους και να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά με στοιχεία βιωματικότητας και άμεση επαφή με τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα. Με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να εισάγονται εφαρμογές των ΤΠΕ υποστηρίζοντας τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, ψηφιακή επεξεργασία εικόνων και προβολή παρουσιάσεων με το PowerPoint. Σήμερα, με τη ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και του internet, των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και των κοινόχρηστων δικτυακών εφαρμογών οι υποστηρικτικές δραστηριότητες των σχολικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων μπορούν να εμπλουτιστούν και να αναβαθμιστούν ποιοτικά αξιοποιώντας, σε όλα σχεδόν τα στάδιά υλοποίησης τους σύγχρονα λογισμικά και εφαρμογές Web 2.0.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κοινωνική δικτύωση, Ομαδοσυνεργατική μάθηση, Web 2.0
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/61, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Dodge, B. (1995). “WebQuest: a technique for Internet-based learning” Ανακτήθηκε στις 02 Ιανουαρίου 2011 από τη διεύθυνση http://eric.ed.gov/. Τελευταία πρόσβαση 2 Ιανουαρίου 2011.Dodge, B. (2001) “FOCUS: Five Rules for Writing a Great WebQuest” Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση http://babylon.k12.ny.us/usconstitution/focus-5%20rules.pdf. Τελευταία πρόσβαση 2 Ιανουαρίου 2011.Ramsden, A. Bate, A. (2008). “ Using Word Clouds in Teaching and Learning.” Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση: http://opus.bath.ac.uk/474/1/using%2520word%2520clouds%2520in%25. Τελευταία πρόσβαση 28 Δεκεμβρίου 2010.Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ 2004, Οδηγίες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/31depps_Peribalontikis.pdf. Τελευταία πρόσβαση στις 28 Δεκεμβρίου 2010.Δ/νση Β/μιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Ηλεκτρονικές Τέχνες Ε.Π.Ε.Κόκκοτας Π. (2004). Διδακτική φυσικών επιστημών, Μέρος ΙΙ, Αθήνα: Αυτοέκδοση.Ταστσίδης, Π., Χατζημιχαήλ, Μ., Αντωνίου, Π. (2010). Το WebQuest ως Εργαλείο Μάθησης στην Περιβαλλοντική Αγωγή: Διδακτική Πρόταση: «Προβλήματα του Περιβάλλοντος» Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου συνέδριου Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε, ΓιάννεναΔαπόντες, Ν.(2007) Το Ιστολόγιο (Blog): μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (Μέρος Ι ). Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=46 . Τελευταία πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου 2010Δαπόντες, Ν.(2008) Το Ιστολόγιο (Blog): μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (Μέρος ΙI ). Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=46. Τελευταία πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου 2010.Ψωμιάδης, Π. & Σκορδούλης, Κ. (2010), Νέες τεχνολογίες στο εργαστήριο περιβαλλοντικών επιστημών, 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε Γιάννενα. Τελευταία πρόσβαση 4 Ιανουαρίου 2011Σαλονικίδης, Ι. (2010) Wordle. Ανακτήθηκε από διεύθυνση: http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=&order=0&thold=id3 . Tελευταία πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου 2010.