Μαθητές Επικοινωνούν και Προβάλλουν τον Τόπο τους μέσω Wiki : (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.46, 2012, pages [11 σελίδες]

Issue:
Pages:
[11 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Wiki, Μαθησιακές κοινότητες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/61, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Barab, S.A., & Duffy, T.M. (2000). From practice fields to communities of practice. In D. Jonasses & S. Land (Eds.), Theoretical foundation of learning environments (pp. 25-56). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Cuban, L. (2001). Oversold and underused: Computers in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press.Forte, A., & Bruckman, Α. (2007). Constructing text: Wiki as a toolkit for (collaborative?) learning. In Proceedings of the 2007 International Symposium on Wikis (WikiSym),31-42,Montreal, Canada.Garber, D. (2004).Growing virtual communities. International Review of Research in Open and Distance Learning. Ανάκληση στις 02/02/2010 από: http://www.irrodl.org/content/v5.2/ technote4.htmlGough, A. (2005). Education for Sustainability - Quality outcomes for sustainable schools. Ανάκληση στις 24/01/2012 από: http://www.eqa.edu.au/site/qualityoutcomesfor.htmlJonassen, D. H. (2000). Computers as mind tools for schools: engaging critical thinking. NJ: Prentice-Hall.Kowch, E. & Schwier, R. (1997). Characteristics of technology-based virtual learning communities. Ανάκληση στις 27/09/2011 από: http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/ communities/communities.htmOECD (2006). The PISA Assessment Framework. Ανάκληση 18 Νοεμβρίου, 2010 από http://www.oecd.org/dataoecd/63/35/37464175.pdfPringle, R.M. (2002). Developing a community of learners: Potentials and possibilities in web mediated discourse. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education 2 (2). Ανάκληση στις 18/10/2011 από: http://www.citejournal.org/vol2/iss2/currentpractice/article2.cfmRoth, W-M. (1998). Designing communities. Dordrecht: Kluwer Academic.Slotta, J. D., & Peters, V. L. (2008). A blended model for knowledge communities: Embedding scaffolded inquiry. International Perspectives in the Learning Sciences: Creating a learning world. In Proceedings of the Eighth International Conference for the Learning Sciences – ICLS, 343-350, International Society of the Learning Sciences, Inc.Wilson, B. & Ryder, M. (1996). Dynamic learning communities: An alternative to designed instructional systems. Educational Technology Research and Development. Ανάκληση στις 09/04/2012 από: http://carbon.cudenver.edu/~mryder/dlc.htmΓκινούδη, Α., Θεοδωρίδου, Β., & Νομικού, Π. (2011), Wiki για την Κλιματική Αλλαγή. Στα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος. Ανάκληση στις 04/04/2012 από:http://194.63.195.130/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/fysikes/183-ginoudi.pdfΓκινούδη, Α., Θεοδωρίδου, Β., & Νομικού, Π. (2012), Wiki για την Κλιματική Αλλαγή. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Καλές Πρακτικές, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ανάκληση στις 02/04/2012 από: http://zeus.pi-schools.gr/epimorfosi/library/kp/Κόκκοτας, Β. Π. (2008). Διδακτική των φυσικών επιστημών: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης. Αθήνα:Γρηγόρη.