Κριτήρια Αξιολόγησης Ενός Σχολικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Ένα Μεθοδολογικό Εργαλείο που Κάνει Πράξη τη Θεωρία

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.46, 2012, pages [16 σελίδες]

Issue:
Pages:
[16 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται ένα μοντέλο αξιολόγησης των ΣΠΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το σχεδιασμό, τη δόμηση και την υλοποίησή τους το οποίο προέκυψε μέσα από μια ενδελεχή επισκόπηση της ελληνικής και ξένης σχετικής βιβλιογραφίας. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της έρευνας αξιολόγησης ενός ΣΠΠΕ δημιουργήθηκαν 9 αντικείμενα αξιολόγησης με 46 αξιολογικά κριτήρια-δείκτες, τα οποία αποτελούν και τα ερευνητικά ερωτήματα. Αναλύονται οι στόχοι της αξιολόγησης, ο τύπος και το μοντέλο της αξιολόγησης που θα επιλεγεί, το περιεχόμενο των σταδίων αξιολόγησης, τα αντικείμενα, οι άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι αποδέκτες της έκθεσης αξιολόγησης, προβλήματα που συνήθως προκύπτουν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Σχολικά Προγράμματα Π.Ε., Κριτήρια Αξιολόγησης
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/61, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Βεργίδης Δ, Καραλής Θ, (1999) Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση προγραμμάτων. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Πάτρα.ΔΕ Παραρτήματος ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας (2010) Η πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο πραγματικότητα και προοπτικές, περιοδικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΠΕΕΚΠΕ, τεύχος 44-3Δημητρίου Α. (2007) Αξιολόγηση Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΠΑΕΣ, ΡόδοςΔημητρόπουλος Ε. (1999) Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Οδηγός του αξιολογητή, Εκδόσεις Γρηγόρη, ΑθήναΔίτσιου Μ. (2005) Ο σχεδιασμός του πλαισίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος-«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο», 1ο Συνέδριο ΣΠΠΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΚορινθίαΕγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Αρ. Πρωτ. 117302/Γ7/19-10-2007, με θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών, Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, τμήμα Β Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΑθήναΕΜΠ (2006) Εκπαιδευτικό υλικό του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Συγγραφική Ομάδα με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Κουτσόπουλο Κ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΑθήναΖυγούρη Ε., (2005), Αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Θεωρία και πράξη, Αθήνα: ΤυπωθήτωΚαζαντζή Α., Κολοκυθάς Γ., Γαβριλάκης Κ. και Λέκκας Θ. (2005) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για το έργο «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» κατά τα σχολικά έτη 2002-03 & 2004-04 και η άποψή τους για τα υφιστάμενα προβλήματα του θεσμού, 1ο Συνέδριο ΣΠΠΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΚορινθίαΚαλαθάκη Μ & Σφακιανάκη Μ (2008) Μεταγνωστική προσέγγιση μιας αξιολογητικής διερεύνησης σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, 4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, ΝαύπλιοΚαψάλης Αχιλ. & Παπασταμάτης Αδαμ., (2000) Εκπαίδευση Ενηλίκων, τεύχος Β, Διδακτική Ενηλίκων, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΘεσσαλονίκηΚοσμίδης Π., Μπαγάκης Γ., Κρητικού Ε. και Καλουδιώτης Σ. (2005) Διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σε προγράμματα εφαρμογής έρευνας δράσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 1ο Συνέδριο ΣΠΠΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΚορινθίαΚουτούζης u924 Μ., Χατζηευστρατίου Ι., Αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική μονάδα, στο Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων-Κοινωνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, τόμος Γ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 1999Λέκκας Θ. (2005) Χαιρετισμός Καθηγητή Θεμιστοκλή Δ. Λέκκα, Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ισθμός ΚορίνθουΜαυρικάκη Ε. (2001) Το πρόβλημα της αξιολόγησης των σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Μοντέλα, διαδικασίες αξιολόγησης και προτάσεις, Συνέδριο Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΙωάννιναΜαυρογιώργος Γ. (2007) Γιατί τόση «συζήτηση» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού; Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΠάτραΠανεπιστήμιο Αιγαίου, Οδηγός Διαχείρισης έργου «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-ΣΠΠΕ», 2002-2006, www.Aegean/sppe.gr , Ανασύρθηκε 20-12-2004Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) (2007) Ιστοσελίδα www.pi-schools.gr περί σχεδιασμού και αξιολόγησης Σχολικών Προγραμμάτων περιβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΠαπαϊωάννου Ι., Παπασωτηροπούλου Τ., Αντωνακοπούλου Ε. (2010) 20 χρόνια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο νομό Αχαΐας, 1991-2010, περιοδικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 45-3, καλοκαίρι φθινόπωρο 2010, ΠΕΕΚΠΕΡάπτης Ν. (1999). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή: Το θεωρητικό πλαίσιο των επιλόγων. Αθήνα: Δαρδανός.Φλογαΐτη Ε. (1993) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικές Πανεπιστημιακές ΕκδόσειςΦραγκούλης Ι. (2006) Σχεδιασμός και ανάπτυξη Δεικτών Ποιότητας για την Αξιολόγηση Προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2006Bennett D.B. (1984) Evaluating Environmental Education in School. Unesco and Environmental education Series, no12Bird M, Hammersley M, Gomm R, Woods P. (1999). Franc of E: Translation in the Greek. Educational Research in Action of Study. Patras.Elliott J. (1999) Sustainable Society and Environmental Education: future perspectives and demands for the educational system, Cambridge Journal of Education, Vol. 29, No 3.European Commission (1997) Evaluation EU Expenditures ProgrammesLindley R, 1997. Σχεδιασμός πολιτικής, αξιολόγηση και η βάση για την έρευνα ιστοσελίδα CEDEFOPMadaus G, Scriven M, Stufflebeam D, 1983. EvaluationModels : ViewpointsonEducationalandHumanServicesEvaluation. Kluwer-Nijhoff Publishing, Boston.Macgillivray, A. & Zadek, S., 1995. Accounting for change. Indicators for Sustainable Development. London: New Economics Foundation. Summary at: http://www.sussex.ac.uk/Units/gec/pubs/briefing/brf-nef.htm.Mayer M & Mogensen F. (2005) Senarios and quality criteria: tools for driving schools toward ESD, chapter in book ECO-Schools: Trends and Divergences, Seed, Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture, ViennaOCDE, 1997. Guides des meilleurs pratiques a suivre pour l’ evaluation.UN (2002) Decade of Education for Sustainable Development-World Summit on Sustainable Development: Plan of Implementation (2002), The Global Development Research Center (GDRC), ανασύρθηκε στις 020208 από την ιστοσελίδα http://www.gdrc.org/sustdev/un-desd/intro_un-desd.htmlUNESC (2004) Draft UNECE Strategy for Education for Sustainable Development, Addendum, Background, 2nd Regional Meeting on Education for Sustainable Development, Rome, 15-16 July 2004, cep/ac.13/2004/8/add.1, 18May 2004, Economic Commission for Europe Committee on Environmental PolicyUNECE (2005) Στρατηγική της UNECE για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου των Υπουργών Περιβάλλοντος και Παιδείας, Vilnius, 17-18 ΜαρτίουUNECE (2006) Expert group on Indicators for Education for Sustainable Development, Fourth meeting, The Hague (the Netherlands), 10-12 May, Διαθέσιμο στις 070208 στην ιστοσελίδα http://www.unece.org/env/esd/inf.meeting.docs/EGonInd/Guidance.for.reporting.final.e.pdf.