Τα θεωρητικά μοντέλα στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας : Σύντομη ιστορική ανασκόπηση

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.8, 1995, pages 13-15

Issue:
Pages:
13-15
Section Title:
Αφιέρωμα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpeteux_8.pdf
References (1):
  1. Αθανασίου Κ. Αγωγή Υγείας για Παιδαγωγούς. Θεσσαλονίκη, 1994Baric L. (1985) The Meaning of words: Health Promotion. J. Inst. Health Educ., 23(1) 10-15Buchanan D. (1994) Reflections on the relationship between theory and practice.Health Education Research: Theory & Practice, 9(3): 273-283Editorial (1994) Social science theory in health education: time for a new model? HealthEducation Research: Theory & Practice, 9(3): 305-312Engel G.L. (1977) The need for a new medical model: A challenge for Biomedicine. Science, 196: 129-136Kent T.H. and Hart M.N. (1987) Introduction to human disease, 2nd edn. East Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts.McLeroy K. et al.(1988) An ecological Perspective on Health Promotion Programs. Health Education Quarterly, 15(4): 351-377Minkler M. (1989) Health Education, Health Promotion and the Open Society: An Historical Perspective. Health Education Quarterly, 16(1): 17-30Robertson A. and Minkler M. (1994) New Health Promotion Movement: A Critical Examination. Health Education Quarterly, 21(3): 295-312Rosenstock I. (1974) The health belief model and preventive health behavior. Health Education Monographs, 2: 354-386Rosenstock I. (1988) Social Learning Theory and the Health Belief Model. Health Education Quarterly, 15(2): 175-183Stroebe W. and Stroebe M. Social Psychology and Health. Open University Press, London, 1995Tones K. (1988) The role of the school in Health Promotion: the primacy of personal and social education. Westminster Studies in Education, 1 1 : 27-45WHO (1984). Health Promotion. Report of the Working Croup on Concept and Principles of Health Promotion, Copenhagen, 9-13 July 1984.