Γιατί καπνίζουν τα παιδιά και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να μη γίνουν καπνιστές

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.8, 1995, pages 19-21

Issue:
Pages:
19-21
Section Title:
Αφιέρωμα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η εισήγηση έγινε στο Διεθνές συμπόσιο «Αγωγή Υγείας για Παιδαγωγούς», http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpeteux_8.pdf
References (1):
  1. Glynn T., Essential elements of school - based smoking prevention programs: research results. Journal of School Health 1989; 181 - 8Charlton A., Evaluation of a family - linked smoking programme in primary schools. Health Education Journal 1986; 45: 140-4