Η αναγκαιότητα θεματικού αναπροσανατολισμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.13-14, 1998, pages 9-12

Issue:
Pages:
9-12
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpeteux_13-14.pdf
References (1):
  1. ΝΑΑΕΕ, «Environmental Communicator», Journal of the North American Association for Environmental Education, USA, Volumes 1996-97NAEE, «Environmental Education», Journal of the National Association for Environmental Education, UK, Vol. 1996-97Νικολάου Κ., «Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αδιεξόδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», Πρακτικά Διήμερου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ηράκλειο, 11-12 Μαρτίου 1995Νικολάου Κ., «Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα με τοπική προέλευση», Περιβάλλον και Εκπαίδευση, ΥΠΕΧΩΔΕ - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ.50-57, 1997αΝικολάου Κ., «Κυκλοφορία και περιβάλλον», Περιβάλλον και Εκπαίδευση, ΥΠΕΧΩΔΕ- Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 73-79, 1997βNikolaou K., «Global impacts of the urban environment evolution and need of education reorientation». Proceedings of the International Conference on Environment and Society : Education and Public Awareness for Sustainability, UNESCO, Thessaloniki, Greece, 8-12 December 1997 (in press), 1997γΝικολάου Κ., «Η εξέλιξη του παγκόσμιου και αστικού περιβάλλοντος και ο νέος ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Απόψεις, προγράμματα και εφαρμογές, Κέντρο Μελέτης Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Αθήνα, σ.71-92, 1998ΠΕΕΚΠΕ, «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Περιοδικό της Πανελλήνιας Ενωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τεύχη 1996-97