Συνέντευξη με τον John Huckle

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.44, 2010, pages 10-11

Issue:
Pages:
10-11
Section Title:
Αφιέρωμα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Για τo ιστορικό αυτής της συνέντευξης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στη διάρκεια του συμποσίου «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος», ο καθηγητής John Huckle, προσκεκλημένος ομιλητής στο συμπόσιο, δέχθηκε προτάσεις να απαντήσει σε γραπτές ερωτήσεις μιας συνέντευξης από τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, και χωριστά από τους Γιώργο Περδίκη και Δέσποινα Σουβατζή, μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού μας. Μελετώντας τις ερωτήσεις, διαπίστωσε ότι σε σημαντικό βαθμό επικαλύπτονταν και μας πρότεινε να συμπτυχθούν σε μια ενιαία συνέντευξη, όπως και έγινε. Από την πλευρά του περιοδικού, τόσο στην επικοινωνία με τον καθηγητή όσο και στη μετάφραση των ερωτήσεων και των απαντήσεων, πολύτιμη ήταν η συμβολή των συναδέλφων Κατερίνας Μπαζίγου και Μιχάλη Φωτιάδη. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Huckle που πρόθυμα ανταποκρίθηκε καθώς και τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη και τους προαναφερθέντες συναδέλφους για την άψογη συνεργασία που είχαμε ώστε να υλοποιηθεί η ιδέα αυτής της συνέντευξης., http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpeteux_44.pdf