Διδάσκοντας τη σχέση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τον άνεμο και την τοπογραφία σε υποψήφιους δασκάλους

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.45, 2010, pages 14-17

Issue:
Pages:
14-17
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpepe_teyxos_45.pdf
References (1):
  1. Baldwin A. D., Barrett G. W., Gerthel C. E. Jr., Fairburn D. T. & Wilson R. E. (1975), A new direction for the training of graduate students in environmental education, The Journal of Environmental Education, 6, 3, 50-56Edelson D.C. (2001), Learning-for-Use: A Framework for the Design of Technology-Supported Inquiry Activities, Journal of Research in Science Teaching, 38, 3, 355-385Koroneos C., Spachos T. & Moussiopoulos N. (2003), Exergy analysis of renewable energy sources. Renewable Energy, 28, 295-310Lalas D., Asimakopoulos D., Deligiorgi D. & Helmis C. (1983), Sea breeze circulation and photochemical pollution in Athens, Greece, Atmospheric Environment, 17, 9, 1621-1632Meichtry Y., Zint M., Carlsen W., Hart P., Sammel A., Zandvliet D. & Dillon J. (eds) (2001), Relations between Science Education and Environmental (Science) Education - A NARST Symposium (History, Philosophy, Epistemology), March 27, 2001Moussiopoulos N., Papalexiou S. & Sahm P. (2006), Wind flow and photochemical air pollution in Thessaloniki, Greece. Part I: Simulations with the European Zooming Mode, Environmental Modelling & Software, 21, 1741-1751Papadimitriou V. (2004), Prospective Primary Teachers’ Understanding of Climate Change, Greenhouse Effect, and Ozone Layer Depletion, Journal of Science Education and Technology, 13, 2, 299 -307Papadopoulos A. M., Glinou G. L. & Papachristos D. A. (2008), Developments in the utilisation of wind energy in Greece, Renewable Energy, 33, 105-110Sioutas M. (2009), A tornado and waterspout Climatology for Greece, ECSS 2009 - 5th European Conference on Severe Storms, Germany, 12-16 October 2009Summers M., Kruger C., Childs A. & Mant J. (2000), Primary School Teachers’ Understanding of Environmental Issues: An Interview Study, Environmental Education Research, 6, 4, 293-312Varotsos C. Α., Efstathiou Μ. Ν., Kondratyev Κ. Υ. (2003), Long-term Variation in Surface Ozone and its Precursors in Athens, Greece - A Forecasting Tool, Environmental Science and Pollution Research, 10, 1, 19-23Wilke R. J., Peyton R. B. & Hungerford H. R. (1987), Strategies for the Training of Teachers in Environmental Education, UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme, Environmental Education Series, 25, ED-86/ WS/117ΚΠΕ Μακρινίτσας (2007), Εισαγωγή στη Μετεωρολογία, Μια εκπαιδευτική προσέγγιση, Α. Βασικές έννοιες, Μακρινίτσα, Επτάλοφος ΑΒΕΕΚΠΕ Στυλίδας (2005), Έχει ο καιρός γυρίσματα, Στυλίδα Παπαγεωργίου Μ., Καραφέρη Π., Μανταφούνης Α. (2008), ≪Κλιματική Αλλαγή – Ακραία καιρικά φαινόμενα≫: Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα ≪Προς την αειφόρο ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση≫, Ναύπλιο, 12-14 Δεκεμβρίου Σαχσαμάνογλου Χ. & Μακρογιάννης Τ. (199 8), Γενική Μετεωρολογία, Ζήτη, Θεσσαλονίκη Σκορδούλης Κ. & Σωτηράκου Μ. (2005), Περιβάλλον: Επιστήμη και Εκπαίδευση, Leader Books, Αθήνα