Η κρίση ως αφορμή μετασχηματισμού του Πολιτιστικού Παραδείγματος : Η συμβολή της ΠΕ

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [15 σελίδες]

Issue:
Pages:
[15 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Προσκεκλημένη ομιλία, 6ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, κρίση
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.