Αντιδιαβρωτικά έργα και στατιστικά στοιχεία πυρκαγιών Ν. Ηλείας : Πρόταση υλοποίησης περιβαλλοντικού προγράμματος με έρευνα πεδίου

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [18 σελίδες]

Issue:
Pages:
[18 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Στο Ν. Ηλείας, έναν από τους πλέον πυρόπληκτους νομούς σε όλη την Ελλάδα, μετά την πυρκαγιά του 2007, οι καμένες περιοχές είχαν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους. Στα πλαίσια της αποκατάστασης αλλά και της επικείμενης εκδήλωσης κατολισθητικών και πλημμυρικών φαινομένων, απαιτήθηκε μέριμνα προστασίας του εδάφους ώστε να επιτραπεί και η φυσική διαδικασία της αναγέννησης του δασικού οικοσυστήματος. Αποφασίστηκε έτσι η στοχευμένη λήψη μέτρων και η κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων (κορμοπλέγματα, κορμοφράγματα και κλαδοπλέγματα). Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης βιοκλιματικών συνθηκών που συντελούν στην εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των αντιδιαβρωτικών έργων σε επιλεγμένες περιοχές (π.χ περιοχή Σμέρνας Ν. Ηλείας), όπου έγιναν έργα αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά του 2007. Η αναζήτηση διάφορων βιοκλιματικών στοιχείων αλλά και η έρευνα πεδίου (καμένης έκτασης με αντιδιαβρωτικά έργα) μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για αναζήτηση βιοκλιματικών στοιχείων, να κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. GPS) για μετρήσεις πεδίου και να εξαγάγουν τα δικά τους αποτελέσματα και συμπεράσματα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πυρκαγιές δασών Ν. Ηλείας, αντιδιαβρωτικά έργα, περιβαλλοντικά προγράμματα
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Γιακουμής, Β. & Βαβλίαρας, Π. (1994). Πυρκαγιές Ν. Ηλείας 1981-1990, Δασαρχείο Ολυμπίας. Κρέστενα. Καούκης, Κ. (2008). Οι δασικές πυρκαγιές στον Ν. Ηλείας κατά τη περίοδο 1987-2007 και οι ιδιαιτερότητες τους.Ημερίδα: Δασικές Πυρκαγιές Στη Νότια Ευρώπη & η καταλυτική εμπειρία του Ελληνικού καλοκαιριού του 2007.Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα.Καραπιδάκης, Ε. (2007). Μελέτη Αντιδιαβρωτικών - Αντιπλημμυρικών Έργων και Συγκράτηση Εδαφών στις Καμένες Εκτάσεις Περιοχής Δασαρχείου Αμαλιάδας, Διεύθυνση Δασών Ν. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (2003). Το Τετράδιο του Δάσους (2η Έκδοση).Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το δάσος».Κ.Π.Ε. Καστοριάς, ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2000). Το δάσος, Εκπαιδευτικό πακέτο, Δήμος Καστοριάς, Καστοριά.Μπαλούτσος, Γ., Οικονόμου, Α. & Καούκης, Κ. (2001). Ο κίνδυνος πλημμύρας σε λεκάνες απορροής μετά από πυρκαγιά. Ανάλυση του προβλήματος και άμεσα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων, Πρακτικά Επιστημονικού Συνέδριου με τίτλο Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων. Αθήνα 13-14 /12/2001, σελ. 79-104.Παπαζήση, Χ., Περδικάρη, Σ. & Πήλιουρας, Π. (2009). Δασικά Οικοσυστήματα, Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «Καλλιστώ»