Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα : Είκοσι χρόνια Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [3 σελίδες]

Issue:
Pages:
[3 σελίδες]
Section Title:
Θεσμικό και Μεθολογικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.