Η αναγκαιότητα ίδρυσης της Ένωσης : Ποιος ο ρόλος και η συμβολή της, στην εδραίωση και την εξέλιξη του θεσμού της Π. Ε.;

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [7 σελίδες]

Issue:
Pages:
[7 σελίδες]
Section Title:
Θεσμικό και Μεθολογικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Αγγελίδης Ζ. (1994). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία και η αναγκαιότητα Ίδρυσης της Ένωσης. “Για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση”, Τεύχος 1 (1-2).Ferguson P.(2003). Sience Teachers, Professional Associations and Professional Standards Developments in Australia. Australian science Teachers Journal (ASTJ) Vol 49 No 4 (6-11).Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, (1994) Αφιέρωμα: Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Φιλοσοφία – Στόχοι Προοπτικές), “Για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση” Τεύχος 2 (2-6).Σουβατζή Δ. (1994). Γιατί Σύλλογος; “Για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση”, Τεύχος 1 (5).Τσαλίκη Β. & Σουβατζή Δ. (1994). Ιστορικό της συγκρότησης της Ένωσης. “Για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση”, Τεύχος 1 (3).