Οι μαθητές μιλούν για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [3 σελίδες]

Issue:
Pages:
[3 σελίδες]
Section Title:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολείο
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μαθητές, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Στρογγυλό Τραπέζι, 6ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.