Η έννοια της βιώσιμης πόλης στη συνθήκη της κρίσης

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [5 σελίδες]

Issue:
Pages:
[5 σελίδες]
Section Title:
Περιβάλλον και Κοινωνία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Στρογγυλό Τραπέζι, Βιώσιμες πόλεις
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. 1. Αθανασίου, Ε. (2001) Η αστική βιωσιμότητα ως ‘οικουμενικό σχέδιο’, Τόπος Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, Τεύχος 17, 31-48.2. Αθανασίου, Ε. (2001), ‘Άνισα Οικοσυστήματα’, Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ), 6, Νοέμβριος, σ28-293. Αθανασίου, Ε, (2012) “’What’s up park’ ή H πολιτική οικολογία των χώρων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη», 3ο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου (βιβλίο περιλήψεων και cd).4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996) Ευρωπαϊκές Βιώσιμες πόλεις, ΧΙ Γενική Διεύθυνση, Βρυξέλλες.5. Girardet, H. (1992) The Gaia Atlas of Cities: New directions for sustainable urban living, London: Gaia Books.6. Harvey D. (1996) Justice, Nature and the Geography of Difference, Cambridge MA: Blackwell Publishers.7. Harvey D (1997) ‘The new urbanism and the communitarian trap’ Harvard Design Magazine, Winter/Spring, 1.8. Haughton G. Hunter, C. (1994) Sustainable cities, London: Regional Studies Association.9. Heynen N Kaika M. Swyngedouw E (2006) ‘Urban political Ecology: Politicising the production of urban natures’ στο N. Heynen M. Kaika E. Swyngedouw (επιμ.) στο In the nature of cities, Routledge New York, 1-20.10. Low S. Smith N. ( επιμ) (2006) The politics of public space, Routledge: New York.11. Rees W.E. (1992) “Ecological footprints and Appropriated Carrying Capacity: What urban economics leaves out”, Environment and Urbanisation, 4 (2): 121-130.12. Satterthwaite D. (1999) The Earthscan reader in Sustainable cities, London: Earthscan.13. Smith N. (2006) ‘Foreword' στο N. Heynen M. Kaika E. Swyngedouw (επιμ.) In the nature of cities, Routledge: New York, xi-xv.