Αστικός Χώρος & Φυσικό Περιβάλλον : Διαστάσεις στο Πλαίσιο της Σύγχρονης Αστικοποίησης

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [3 σελίδες]

Issue:
Pages:
[3 σελίδες]
Section Title:
Περιβάλλον και Κοινωνία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Βιώσιμες πόλεις, Στρογγυλό Τραπέζι
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Antrop, M. (2004) Landscape Change and the Urbanization Process in Europe, Landscape and Urban Planning, 67pp. 9-26Ascher, F. (1995) Metapolis ou l'Avenir des Villes, Paris: Editions Odile JacobCorner, J. (2006) Terra Fluxus, στο σελ. Waldheim, C. (ed), σελ. 21-35Garreau, J. (1991) Edge City: Life on the New Frontier., New York: DoubledayHall, P.,Pain, K. (Eds) (2006) The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-city Regions in Europe, London, Earthscan PublicationsJencks, M., Burton, E.,Williams, K. (Eds) (1996) The Compact City: A Sustainable Urban Form?, London, E & FN SPONKloosterman, R. C., Musterd, S. (2001) The Polycentric Urban Region: Towards a Research Agenda, Urban Studies, 38, 4, pp. 623 - 633Sieverts, T. (2003) Cities Without Cities: An Interpretation of the Zwischenstadt, London and New York: Spon PressSoja, E. W. (2000) Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Oxford: Blackwell PublishingVigano, P. (2003) European Suburbia, Europan 7 Launching Event, Cordoba, 14-2-2003Waldheim, C. (ed) (2006) The Landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New York.Χαστάογλου, Β. (2001β) Πόλεις και Οικιστικό Δίκτυο της Μεσογείου, στο Μοδινός Μ. (επιμ.) Η Οικογεωγραφία της Μεσογείου, Αθήνα: Στοχαστής/ ΔΙΠΕ, σελ. 61-92