Βιώσιμη πόλη με συμμετοχή των πολιτών σε περίοδο κρίσης

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [4 σελίδες]

Issue:
Pages:
[4 σελίδες]
Section Title:
Περιβάλλον και Κοινωνία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Βιώσιμες πόλεις, Στρογγυλό Τραπέζι
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. [1] Barbu C., How the economic crisis affects the environment? Journal of Environmental Management and Tourism, I(2), 85-91, 2008[2] Berghäll E., Perrels A., The economic crisis and its consequences for the environment and environmental policy. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2010[3] Klare M. T., The economic crisis and the environment. The Huffington Post, 17.10.2008, USA[4] Νικολάου Κ., Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο κυκλοφοριακό και στην ποιότητα αέρα των πόλεων, Διαλεκτικά, 5.10.2011, www.dialektika.gr[5] Νικολάου Κ., Πρωτοφανές επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης διάρκειας 7 ημερών στη Θεσσαλονίκη, Διαλεκτικά, 24.11.2011, www.dialektika.gr[6] Νικολάου Κ., Φτώχεια, νεοφιλελευθερισμός και βρώμικος αέρας μέσα κι έξω από τα σπίτια, Διαλεκτικά, 3.1.2013, www.dialektika.gr[7] Klein N., Το δόγμα του σοκ. Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2010[8] Νικολάου Κ.,Η κρίση και η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, Διαλεκτικά, 27.6.2011, www.dialektika.gr[9] Marx K., Κριτική του προγράμματος της Γκότα, 1875, Εκδ. Καμπίτση, Αθήνα[10] Wolff R., Workers self directed enterprises, Lecture, Berlin, 5.11.2011, Germany[11] Νικολάου Κ., Η αναγκαιότητα ανάπτυξης του συνεργατισμού διαμέσου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την ΠεριβαλλοντικήΕκπαίδευση, ΠΕΕΚΠΕ, Θεσσαλονίκη, 30 Νοε. - 2 Δεκ. 2012. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 2.12.2012, www.dialektika.gr