Το νερό στον κόσμο : Κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.48, 2013, pages [3 σελίδες]

Issue:
Pages:
[3 σελίδες]
Section Title:
Περιβάλλον και Κοινωνία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Νερό
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/240, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. [1] UN News Centre, “General Assembly declares access to clean water and sanitation is a human right”, July 28, 2010[2] Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ[3] Νόμος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003)[4] European Parliament resolution on the 6th World Water Forum in Marseille, 1.2.2012[5] World Health Organization and UNICEF, “Progress on sanitation and drinking water: 2010 update”, 2010[6] Population Reference Bureau, “World Population Data Sheet”, PRB, 2011[7] Food and Water Europe, “Public-public partnerships. An alternative model to leverage the capacity of municipal water utilities”, 2012[8] Food and Water Watch, “Selling out consumers: How water prices increased after 10 of the largest water system sales”, June 2011[9] The World Bank, “Does private sector participation improve performance in electricity and water distribution?” 2009[10] Leslie Franke and Herdolor Lorenz, “Water makes money. How private corporations make money with water”, Kernfilm, 2010[11] Public Services International and Transnational Institute, “Public-public partnerships (PUPs) in water”, March 2009[12] European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union, “A comparative evaluation of public-private and public-public partnerships for urban water services in ACP countries”, May 2010[13] Corporate Accountability International "Think Outside the Bottle", www.stopcorporateabuse.org, 2004[14] UN Comtrade online database, 2006[15] Mildred E. Warner, Professor, Cornell University, USA, “Interview to Euractiv”, 2012