Η δυνατότητα συνεργατικής διαχείρισης της ύδρευσης-αποχέτευσης : Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.48, 2013

Issue:
Pages:
Section Title:
Περιβάλλον και Κοινωνία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Κίνηση 136, Νερό
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/240
References (1):
  1. [1] Κίνηση 136, Ένας χρόνος αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και για να περάσει το νερό της Θεσσαλονίκης στα χέρια των πολιτών, Διαλεκτικά, 16.7.2012, www.dialektika.gr[2] Κίνηση 136, 2011-2013: Δύο χρόνια αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και για να περάσει το νερό συνεργατικά στα χέρια των πολιτών, Διαλεκτικά, 29.5.2013, www.dialektika.gr[3] Νικολάου Κ., Μια συνεργατική πρόταση για να περάσει το πόσιμο νερό στα χέρια των πολιτών, Διαλεκτικά, 29.11.2011, www.dialektika.gr[4] Νικολάου Κ., Ιδιωτικοποίηση νερού: η εφαρμογή ενός παγκόσμια αποτυχημένου μοντέλου, Ελευθεροτυπία, 19.3.2013[5] Νικολάου Κ., Η ιδιωτικοποίηση του νερού βλάπτει σοβαρά την υγεία και το περιβάλλον, Αγγελιοφόρος, 3.6.2012[6] Νικολάου Κ., Ακρωτηριασμός της επιστήμης, της λογικής και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, EgnatiaPost, 7.6.2013[7] Νικολάου Κ., Το νερό στον κόσμο: Κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα; Διαλεκτικά, 22.3.2012, www.dialektika.gr[8] Διακήρυξη του Εναλλακτικού Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό, Μασσαλία, Διαλεκτικά, 28.4.2012, www.dialektika.gr[9] Νικολάου Κ., Επιστρέφοντας το νερό σε δημόσια χέρια: Ένα πρωτότυπο βιβλίο βασισμένο σε διεθνείς έρευνες, Διαλεκτικά, 5.4.2012, www.dialektika.gr[10] Ένωση Πολιτών για το Νερό, Η συνεταιριστική πρόταση για την απόκτηση του 51% της ΕΥΑΘ, που κατέθεσε η «Ένωση Πολιτών για το Νερό» στο ΤΑΙΠΕΔ, Διαλεκτικά, 2.5.2013, www.dialektika.gr