Σκέψεις από τη σκοτεινή γωνιά : Η εκπαίδευση για την αειφορία σε εποχές κρίσης

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.49, 2013, pages [7 σελίδες]

Issue:
Pages:
[7 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Για όσους ενδιαφέρονται για την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη, η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη φαίνεται να είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός. Αλλά, το ζεστό, φλου συναίσθημα που προκαλεί, καλύπτει μία άρνηση αντιμετώπισης μιας σειράς ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, εάν η πρόθεσή μας είναι η δημιουργία ενός αειφόρου μέλλοντος. Η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει την έσχατη απειλή που έχει δημιουργηθεί στα περιβάλλοντα και στις κοινωνίες μέσω της ανεξέλεγκτης οικονομικής μεγέθυνσης, με τον ίδιο τρόπο που αποφεύγει τη βασική κριτική του νεοφιλελεύθερου προγράμματος, που έχει ως στόχο να μετατρέψει τον πλανήτη σε μία παγκόσμια αγορά. Η κοινή παραδοχή ότι οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της αειφορίας είναι συμπληρωματικές, χρειάζεται να διερευνηθεί, γιατί το εάν αυτό είναι εφικτό δεν είναι δεδομένο. Είναι συμπληρωματικές μόνο εάν απομακρυνθούμε από ένα τρόπο σκέψης που σχετίζεται με τη μεγέθυνση. Τα σχολεία πρέπει να γίνουν τα σπορεία για μάθηση και για ένα τρόπο ζωής σε εναλλακτικές μορφές οικονομίας χωρίς μεγέθυνση. Η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη κρύβει ευλαβικά μία κυρίαρχη ανθρωποκεντρικότητα που βλέπει τη φύση ως κάτι χρησιμοποιήσιμο και εκμεταλλεύσιμο. Χρειάζεται μία ηθική της αίσθησης ότι είμαστε ένα και της οικειότητας με τη φύση, έτσι ώστε να δίνεται στη φύση εγγενής αξία και οι άνθρωποι να παλεύουν να διατηρήσουν κάτι που αγαπούν. Ο κυρίαρχος ορθολογισμός της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη χρειάζεται να μειωθεί με, ή ακόμη να αντικατασταθεί από, την καλλιέργεια της ικανότητας να σχετίζεται με τη ζωή μέσω της οικειότητας με τη φύση. Η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη ακολουθεί μία προσέγγιση στην κλιματική αλλαγή του «μία από τα ίδια», αποτυγχάνοντας να αντιμετωπίσει τη βαθιά πρόκληση προς τον κόσμο όπως τον ξέρουμε, την άρνηση και την απώλεια που συνεχώς αυξάνονται, την απειλή που δημιουργεί ο αχαλίνωτος καταναλωτισμός και την αδικία την σχετική με το κλίμα. Η εκπαίδευση για την αειφόρο συρρίκνωση και η εκπαίδευση για τον αειφόρο μετριασμό, είναι ίσως καταλληλότεροι όροι, δεδομένης της βαθιάς κρίσης της μη αειφορίας που αντιμετωπίζουμε
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Προσκεκλημένη ομιλία
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/286, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Bohm, D. and Edwards, M. (1991). Changing Consciousness: Exploring the Hidden Source of the Social, Political and Environmental Crises Facing Our World. San Francisco: Harper.Bourn, D. (2009). Globalization and sustainability: The challenges for education. Environmental Scientist, 18(1), 12-14, 52.Fisher, M. (2009). Capitalist Realism: Is there no alternative? Winchester (UK): O Books.Global Humanitarian Forum. (2009). The Anatomy of a Silent Crisis.Geneva: Global Humanitarian Forum Impact Report 1.Goodstein, E. (2007). Fighting for Love in a Century of Extinction: How Passion and Politics Can Stop Global Warming. LebanonNH: University of Vermont Press.Gutierrez Perez, J &PozoLorente, M.T. StultiferaNavis: Institutional tensions, conceptual chaos, and professional uncertainty at the beginning of the Decade of Education for Sustainable Development. Policy Futures in Education, 3(3), 296-308.Hamilton, C. (2010). Requiem for a Species: Why We Resist the Truth about Climate Change. London: Earthscan.Hansen, J. (2009). Storms of My Grandchildren: The Truth about the Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity. London: Bloomsbury.Hawken, P. (2007). Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being and Why No One Saw it Coming. London: Viking.Hillman, M., Fawcett, T.&Rajan, S.C. (2007). Suicidal Planet.New York: St. Martin’s Press.Hossay, P. (2006). Unsustainable: A Primer for Global Environmental and Social Justice. London: Zed Books.International Alliance of Leading Educational Institutes. (2009). Climate Change and Sustainable Education: The Response from Education. Copenhagen: International Alliance of Leading Educational Institutes.Jickling, B. &Wals, A. (2008). Globalization and environmental education: looking beyond sustainable development. Journal of Curriculum Studies, 22(1), 99-104.Kagawa, F. & Selby, D. (2011a). Development education and education for sustainable development: Are they striking a Faustian bargain? Policy & Practice, 12, 15-31.http://www.developmenteducationreview.com/issue12Kagawa, F. & Selby, D. (2011b). Unleashing blessed unrest as the heating happens. Green Teacher, 94, 3-15.Lloyd, B. (2009). The growth delusion.Sustainability, 1, 516-36.Mabey, R. (2010). Weeds: How Vagabond Plants Gatecrashed Civilization and Changed the Way We Think about Nature. London: Profile.Macy, J. (1983). Despair and Personal Power in the Nuclear Age.Philadelphia: New Society.Macy, J. (1991). World as Lover, World as Self.Berkeley (CA): Parallex.Macy, J. & Young-Brown, M. (1998). Coming Back to Life: Practices to Reconnect Our Lives, Our World. GabriolaIsland (BC): New Society.McIntosh, A. (2008). Hell and High Water: Climate Change, Hope and the Human Condition. Edinburgh: Birlinn.Monbiot, G. (2012a). If children lose contact with nature they won’t fight for it. The Guardian, 20 November 2012, 30.Monbiot, G. (2012b). The day the world went mad. Guardian blog. http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2012/aug/29/day-world-went-madO’Murchu, D. (2004). Quantum Theology: Spiritual Implications of the New Physics. New York: Crossroad.Selby, D.E. (2006). The firm and shaky ground of education for sustainable development.Journal of Geography in Higher Education, 30(2), 351-65.Torres, C. Education and Neoliberal Globalization.New York: Routledge.UNESCO. (2004). United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014: Draft International Implementation Scheme. Paris: UNESCO.UNESCO/UNEP. (2011). Climate Change Starter’s Guidebook.Paris/Milan: UNESCO/UNEP.Wenger, E. (2006). Learning for a Small Planet: A Research Agenda. September. http://www.ewenger.com/research/index.htmWoodward, D. & Simms, A. (2006). Growth isn’t Working: The Uneven Distribution of Benefits and Costs from Economic Growth. London: New Economics Foundation.World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future.Oxford: Oxford University Press.