Τάσεις και Προσανατολισμοί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον 21ο Αιώνα : Πλουραλισμός, Κριτική Σκέψη και Σύνδεση με την Κοινωνία

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.49, 2013, pages [4 σελίδες]

Issue:
Pages:
[4 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Πλουραλιστική προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντικές Δράσεις, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Νέες τεχνολογίες
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/286, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Ardoin, N. M., Clark, C. & E. Kelsey (2012): An exploration of future trends in environmental education research, Environmental Education Research, DOI:10.1080/13504622.2012.709823Cobert, J. B. (2006). Communicating Nature: How we Create and Understand Environmental Messages. Washington: Island Press.Disinger, J. F. (1998). Tensions in environmental education: Yesterday, today, tomorrow. In H.R. Hungerford,W.J. Bluhm, T.L. Volk, and J.M. Ramsey (Eds.), Essential readings in environmental education (pp. 277–288). Champaign, IL: Stipes Publishing L.L.C.Glasser, H. (2007). Minding the Gap: The Role of Social Learning in Linking Our Stated Desire for a More Sustainable World to Our Everyday Actions and Policies, in A.E.J. Wals (ed.), Social Learning: Toward a More Sustainable World. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.Jensen, B. B. & K. Schnack, (1997). The action competence approach in environmental education, Environmental Education Research, 3, 163–178.Jickling, B. (2005). Education and Advocacy: a Troubling Relationship. In E. Johnson & M. Mappin (Eds.), Environmental education and advocacy: Changing perspectives of ecology and education (pp. 91–113). Cambridge, UK: Cambridge University Press.Hungerford, H. R. (2009). Environmental Education (EE) for the 21st Century: Where Have We Been? Where Are We Now? Where Are We Headed? The Journal of Environmental Education, 41(1), 1-6.Korteweg, L. (2007). Why environmental education should heed open-access technologies. Canadian Journal of Environmental Education 12(1), 175–82.NAAEE: North American Association for Environmental Education (2010). Excellence in Environmental Education Guidelines for Learning (K-12). Washington: NAAEE.Palmer, J. A. (1998). Environmental Education in the 21st century. London: Routledge.Potter, G. (2009). Environmental Education for the 21st Century: Where Do We Go Now? The Journal of Environmental Education, 41(1), 22-33.Tidball, K.J. & Μ. Krasny, (2011). Toward an ecology of environmental education and learning, Ecosphere, 2(2), 1-17.Wals, A.E.J. (2010): Between knowing what is right and knowing that is it wrong to tell others what is right: on relativism, uncertainty and democracy in environmental and sustainability education, Environmental Education Research, 16(1), 143-151Wray-Lake, L., C. A. Flanagan, and D. W. Osggod (2010). Examining trends in adolescent attitudes, beliefs and behaviors across three decades. Environment & Behavior. 42(1), 61–85.