Η Συστημική Δυναμική ως Εργαλείο Υποστήριξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.49, 2013, pages [7 σελίδες]

Issue:
Pages:
[7 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Environmental issues and problems are complex phenomena that cut across many scientific fields. Modelling and simulation play an essential role in understanding and interpreting these phenomena. System dynamics is a methodology developed with a twofold aim: firstly to model and secondly to simulate complex phenomena. Thus, system dynamics can be very supportive in analyzing environmental issues and following up environmental changes over time. In this paper, we propose the use of systemic dynamics software in the context of environmental programs implementation in Secondary Education. Based on system dynamics, on the one hand, the investigation of environmental issues is performed towards a holistic and cross disciplinary approach. On the other hand, the students’ involvement in analysis, modelling and simulation pedagogical activities promotes the development of creative and critical thinking
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Περιβαλλοντικά προβλήματα, μοντελοποίηση, συστημική προσέγγιση, συστημική δυναμική, Environmental education, environmental problems, modeling, systemic approach, system dynamics
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/286, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Forrester, J. W. (1971). World dynamics. Massachusetts: Wright-Allen Press, Inc.Gallagher, J. (1971). A broader base for science teaching. Science Education, 55, 329 -338.Harre, R. (1999). Models and type-hierarchies: Cognitive foundations of iconic thinking. In R. Paton & I. Neilson (Eds.), Visual representations and interpretations, London: Springer-Verlag London Limited, pp. 97-111.Jonassen, D. (2000). Computers as mindtools for schools. Engaging critical thinking. (2nd ed.): Merrill.Kelleher, R. (2000). A review of recent developments in the use of information communication technologies (ict) in science classrooms, Australian Science Teachers Journal, 46(1), pp. 33-38.Martin, L. A. (2000). Road Maps Two, Introduction to Computer Modeling-the First Step. Available: http://sysdyn.mit.edu/road-maps/rm-toc.html.Richmond, B., (1993). “Systems thinking: critical thinking skills for the 1990s and beyond”, System Dynamics Review, Vol. 9, no. 2 (Summer 1993), p. 113-133.Squires, D. (2000). New teaching methods in science education: The role of new technologies. Paper presented at the Teaching and Learning Science and Mathematics at the Information Age: Institute of Key Center for School Science and Mathematics, Curtin University of Technology, Perth, Australia.Sterman, J. D. (2000). Business dynamics. Systems thinking and modeling for a complex world., McGraw-Hill Higher Education.Sterman, J. D. (2001). System dynamics modeling: Tools for learning in a complex world. California Management Review, 43(4), pp. 8-27.Webb, M., and Hassell, D. (1988). Opportunities for computer based modelling and simulation in secondary education. In: Lovis, F. and E.D. Tagg (eds). Computers in Education. North Holland: Elsevier.Δεκλερής, Μ. (1986). Συστημική θεωρία, Εκδόσεις Αντ. Σ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.Θεοχαρόπουλος, Ι. και Δημητρίου, Ν. (2008). Ένταξη της Δυναμικής Μοντελοποίησης & Προσομοίωσης ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στη Διδασκαλία και τη Μάθηση της Φυσικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Καβάλα, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.pe04.net/rep/eklib/ip/dynmod.pdf, last date accessed: 1-10-2013Κονταξάκη, Σ. και Βρυώνης, Η. (2008). Το «Πρασίνισμα» του Μαθήματος της Πληροφορικής, 4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ «Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη – Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Ναύπλιο, Δεκέμβριος 2008.Μπίλλα, Π. (2007). Ανάπτυξη της συστημικής σκέψης στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στο λύκειο με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης Vensim PLE, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Για Μία Σύγχρονη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα, 2007, 117–121.Σωτηρίου, Ε., Αριανούτσου, Μ. και Κόκκοτας, Π. (2004). Συστημική Προσέγγιση και Οικολογικά Συστήματα – Το Παράδειγμα του Εδάφους, 2ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ «Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές κοινωνίες», Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Οκτώβριος 2004.Σχίζα, Κ. (2006). Η Συστημική Σκέψη στην Περιβαλλοντική Εκπάιδευση: ένα το ζητούμενο, δυο οι επιλογές, 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΤσαμπούκου-Σκάναβη, Κ. (2004). Περιβάλλον και Κοινωνία - Μία Σχέση Αδιάκοπη. Αθήνα: Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.