Οικονομική κρίση, Ευρωπαϊκή Ένωση και περιβαλλοντική υποβάθμιση

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.49, 2013, pages [2 σελίδες]

Issue:
Pages:
[2 σελίδες]
Section Title:
Περιβάλλον και Κοινωνία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Οικονομική και περιβαλλοντική κρίση
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/286, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.