Αδέσποτα ζώα : Πρόβλημα της γειτονιάς μας ή ζώα «πολίτες του κόσμου»;

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.49, 2013, pages [4 σελίδες]

Issue:
Pages:
[4 σελίδες]
Section Title:
Π.Ε στο σχολείο
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/286, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Βρεττός Ι & Καψάλης Αχ. (1999). Αναλυτικό Πρόγραμμα: Σχεδιασμός-Αξιολόγηση- Αναμόρφωση. ΑθήναΒρεττός Ι. (2005). Θεωρίες της Αγωγής: Πλάτων-Comenius-Rousseau Τόμος Α΄ ΑθήναCohen L., Manion L.& Morrison K. (2007). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας: Μεταίχμιο, ΑθήναMillot J., Filiatre J., Gagnon A., Eckerlin A. & Montagner H. (1988). Children and their pet dogs: How they communicate. Behavioural Processes, 17: 1-15, FranceMonsen R. (2001). The child in the community: Nursing makes a difference. Children and Pets, Journal of Pediatric Nursing, Vol.16, No3, USAMorey D. (2006). Burying key evidence: the social bond between dogs and people, Journal of Archaeological Science 33: 158-175, USAPetter M., Musolino E., Roberts W. & Cole M. (2009). Can dogs (Canis familiaris) detect human deception? Behavioural Processes 82: 109-118Topal J., Miklosi A., Gacsi M., Doka A., Pongracz P., Kubinyi E., Viranyi Z. & CsanyiV. (2009). The Dog as a model for understanding Human social behaviour, Advances in the study of behaviour, vol.39: 71-116, HungaryViranyi Z., Topal J., Gacsi M., Miklosi A. & Csanyi V. (2004). Dogs respond appropriately to cues of humans’ attentional focus, Behavioural Processes 66: 161-172, Hungary