Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο : Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.50, 2014

Issue:
Pages:
Section Title:
Π.Ε στο σχολείο
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/359
References (1):
  1. Αγγελίδου Ε, ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr/.Γιακουμάτου Τ., Αειφορία και Πολιτισμός. Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr/.Λαλαζήση Χρυσούλα, Στοιχεία για ένα αειφόρο σχολικό κτίριο. Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr/Παυλικάκης Γ. Σπυροπούλου Δ. Εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο. Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr/..Παυλικάκης Γ., Δίκαιο εμπόριο. Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr/Σακκά Β. Προφορική Ιστορία και Σχολείο: Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία και η διδακτική της αξιοποίηση(Ανακοίνωση στο συνέδριο ΣΕΦΚ-ΠΕΦ, Λεμεσός 3-4 Οκτωβρίου 2008, (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου).Σκούλλος, Μ., Εννοιολογικές διευκρινίσεις για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΕΑ) όπως αντικατοπτρίζεται σε δείκτες της στρατηγικής της UNECE. Πρακτικά 5ουΠανελληνίουΣυνεδρίου ΔιδακτικήΦυσικώνΕπιστημώνκαιΝέεςΤεχνολογίεςστηνΕκπαίδευση, 2007, Τεύχος Α σ.131-138Scoullos M., Malotidi V., Medeteranian Food, MIO, 2007. http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/MED_FOOD_TOTAL_eng.pdfΣκούλλος Μ., Αλάμπεη Η, Μαλωτίδη Β., Alter Aqua: Εκπαιδευτικό Υλικό για μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους, C) MIO-ECSDE και GWP-Med, 2012. http://www.medies.net/staticpages.asp?aID=645&overRideCategory=1Σκούλλος Μ., Μαλωτίδη Β., Αλάμπεη Η, Ψαλλιδάς Β. Το δώρο της βροχής. Εκπαιδευτικό υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΜEDIES. (C) MIOECSDE 2013 http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/total_rainwater_book.pdfΣπυροπούλου Δ. Πρόγραμμα Σπουδών για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αθήνα 2012. http://ebooks.edu.gr/2013/newps.phpΣωτηροπούλου Δήμητρα, Ο Σχολικός κήπος και η αύξηση της βιοποικιλότητας στο σχολείο. Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr.Τρικαλίτη Α., Παυλικάκης Γ., Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα. Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr.Φέρμελη Γ., Φουσέκη Ε. Απορρίμματα-«ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας». Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr/.Φραντζή Α., Δημοπούλου Μ., Αειφόρο σχολείο: Μια σχολική κοινότητα μη Βίας.Οδηγός Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Αθήνα 2014, http://www.aeiforosxoleio.gr/..Χατζηχρήστου Χρυσή, Νέο Σχολείο, Πρόγραμμα Σπουδών, Σχολική και Κοινωνική Ζωή http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/WHO Health Promoting Schools http://www.who.int/school_youth_health/gshi/en/