Ορόσημα και μνημεία : Ένα πρόγραμμα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.51, 2014, pages [4 σελίδες]

Issue:
Pages:
[4 σελίδες]
Section Title:
Π.Ε στο σχολείο
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Περιβαλλοντικά Προγράμματα στο Σχολείο, Comenius
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/400, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.