Οι Σχολικοί Κήποι ως Καινοτόμα Περιβάλλοντα Μάθησης : Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι-Συνεργάζομαι-Δρω»

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.53, 2015

Issue:
Pages:
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Σχολικός Κήπος, Εκπαιδευτικό υλικό
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/482
References (1):
  1. Barab, S. A., & Roth, W.M. (2006). Curriculum-based ecosystems: Supporting knowing from an ecological perspective. Educational Researcher, 35, 3–13.Blair, D. (2009). The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening. The Journal of Environmental Education, 40(2), 15-38.Boyer, L., & Roth, W. M. (2006). Learning and teaching as emergent features of informal settings: An ethnographic study in an environmental action group. Science Education, 90, 1028–1049.Broda, W.H. (2007). Schoolyard Learning-Using the Outdoors as an Instructional Tool, K-8. United States of America: Stenhouse Publishers.Chawla, L. (2001). Evaluating children’s participation: seeking areas of consensus. PLA Notes- IIED London, 42, 9-13.Hart, R.A. (2008). Stepping Back from ‘The Ladder’: Reflections on a Model of Participatory Work with children. In A. Reid et al. (Eds.), Participation and Learning, (pp. 19-31). Place: SpringerKrasny, M.E., & Tidball, K.G. (2009). Community Gardens as Contexts for Science, Stewardship, and Civic Action Learning. Cities and the Environment, 2(1), 2-18.Lekies, K. S., & Eames-Sheavly, M. (2007). Fostering children’s interests in gardening. Applied Environmental Education and Communication, 6, 67–75.Ozer, J.E. (2006). The effects of school gardens on students and schools: Conceptualization and Considerations for maximizing healthy development. Health Education & Behavior, 34, 846-886.Robinson, C. W., & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: The effects of a one-year school garden program on six constructs of life skills of elementary school children. HortTechnology, 15(3), 453–457.Selly, B.P. (2012). Early Childhood Activities for a Greener Earth. United States of America: Redleaf Press.Shier, H. (2001). Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. Children & Society, 15, 107-117. DOI: 101102/CHI.61Tidball, K.E., & Krasny, M.E. (2011). Toward an ecology of environmental education and learning. Civic Ecology Lab, 2(2), 1-17.