Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διατλαντικών συμφωνιών TTIP – CETA - TISA

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.56, 2016

Issue:
Pages:
Section Title:
Περιβάλλον και Κοινωνία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Διατλαντικές συμφωνίες, TTIP, TISA, CETA
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/566
References (1):
  1. [1] Νικολάου Κ., Σκηνικό “Αποκάλυψης” για δημοκρατία, κοινωνία, κοινά αγαθά και περιβάλλον από τις διατλαντικές συμφωνίες της ΕΕ, Διαλεκτικά, 10.2.2015, http://www.dialektika.gr[2] Hilary J., TTIP: Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων - Χάρτα Απορρύθμισης - Επίθεση στην Εργασία - Κατάλυση της Δημοκρατίας, Εκδ. Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Αθήνα, 2016[3] Food and Water Europe, Trading Away Public Water: Trade Negotiations and Water Services, http://www.foodandwatereurope.org, 9.1.2015[4] Stop-TTIP, Self-organised European citizens’ initiative against TTIP and CETA, 2015, https://stop-ttip.org[5] Συζήτηση για τις επιπτώσεις των διατλαντικών συμφωνιών TTIP, CETA, TISA, TTP, Διαλεκτικά, www.dialektika.gr, 7.2.2015[6] Thaysen M., 10 reasons why you should be worried about TTIP, Global Justice Now, 6.6.2014, http://www.globaljustice.org.uk. Επίσης στο: http://stopttip-ceta-greece.blogspot.gr[7] Συζήτηση - Ανοικτή εκδήλωση στην Παγκόσμια Μέρα Δράσης ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες, Διαλεκτικά, 21.4.2015, http://www.dialektika.gr[8] 150 ευρωπαϊκές συλλογικότητες κατά των ρυθμίσεων της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, Διαλεκτικά, www.dialektika.gr, 5.2.2015[9] Οι ευρωπαίοι πολίτες ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες, Διαλεκτικά, 7.10.2015, http://www.dialektika.gr[10] Δράσεις στη Θεσσαλονίκη στην περίοδο των Διεθνών Ημερών Δράσης ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου, Διαλεκτικά, 18.10.2015, http://www.dialektika.gr