Αλέξανδρου Γεωργόπουλου Περιβαλλοντική ηθική : Μια μεθοδική προσέγγιση των ηθικών θεωριών και απόψεων για τη σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.28, 2003, pages 14-16

Issue:
Pages:
14-16
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_28.pdf
References (1):
  1. MIDGLEY, Μ. (1983) Duties concerning islands, στο R. ELLIOT and A. GARE (eds.) Environmental Philosophy, University of Queensland Press, St. Lucia.MILL, J.S. (1910) Essay on Liberty, Everyman's Library, London