Ο θεματικός προοανατολιομός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α/θμια εκπαίδευση

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.29, 2003, pages 4-5

Issue:
Pages:
4-5
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_29.pdf
References (1):
  1. Καλαϊτζίδης, Α., Ουζούνης, Κ., (1999) Περιβαλλοπική Εκπαίδευση: θεωρία και πράξη, Εκο. Σπανίδης, Ξάνθη.Καλαϊτζής, L, Ουζούνης, Κ., «Τι είναι και τι δεν είναι η Π.Ε.» ΠεριβαΜοηική Αγωγή, τεύχος 4,2001, οε\.13-15.Νικολάου, Κ., «Η αναγκαιότητα θεματικού αναπροσανατολισμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», για την Περιβαλλοπική Εκπαίδευση, τεύχος 13-14,1998, σελ 9-12.Φλογαίτη, Ε., (1998) Περιβαλλοπική Εκπαίδευση, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα