ΠΕ και εκπαίδευση ενηλίκων : Η περίπτωση του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας Περιστερίου

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.29, 2003, pages 6-10

Issue:
Pages:
6-10
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_29.pdf
References (1):
  1. Βεκρής Ε. (2001), Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ελληνική εκδοχή, Αθήνα, ίενική ίραμματεία Εκπαίδευοης Ενηλίκων-Ινοτιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.[.F.E.E.-IAEK.E. (2003), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Μια νέα ευκαιρία, Αθήνα, ίενική ίραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Ινοτιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.Φλογαίτη Ε. (2001), Περιβαλλοπικός ίραμματιομός - Περιβαλλοπική Εκπαίδευση, Αθήνα, ίενική ίραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Ινοτιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευοης Ενηλίκων