Αγωγή υγείας και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην «ευέλικτη ζώνη» στο δημοτικό σχολείο

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.29, 2003, pages 11-12

Issue:
Pages:
11-12
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_29.pdf
References (1):
  1. Αγγελίδου, Ε. Προβληματισμοί στη διδακτική της ΠΕ. Εκπαιδευτική Κοινότητα τεύχος 49.1999Εεωργόπουλος, Α. Περιβαλλοηική Εκπαίδευαη. Gutenberg. 1993Γρόλλιος, Γ. Ευέλικτη ζώνη και μέθοδος Project. Ειοήγηοη σε ημερίδα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε Απρίλιος 2002.Ματσαγγούρας, Η. διαθεματικότητα οτη σχολική γνώση. Αθήνα 2002. Μ.Π.ΓρηγόρηςΜπαγάκης, f. Εμπειρίες και σκέψεις εκπαιδευτικών για τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.. Αθήνα 2001. ΜεταίχμιοΠαπαδημητρίου, Β. Περιβαλλοηική Εκπαίδευση και σχολείο. Αθήνα 1998. ΤυπωθήτωΥΠΕΠΘ -ΠΙ Οδηγίες για την πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων της ευέλικτης ζώνης στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αθήνα 2001.ΥΠΕΠΘ -ΠΙ Αναφορά στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επιμορφωτικό σεμινάριο-διάλογος. Θεσσαλονίκη 2002.ΥΠΕΠΘ Έγγραφο με θέμα « Ο ρόλος των Υπευθύνων Π.Ε. και Α.Υ.στην El» 16744/F219-2-03ΥΠΕΠΘ-ΠΙ Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων Τεύχος 7. Αλαχιώτης, Στ. Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα .Αθήνα 2002ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων Τεύχος 6. Αλαχιώτης, Στ. Η ευέλικτη ζώνη του σχολείου. Αθήνα 2002Φλογαίτη, Ε.Περιβαλλοηική Εκπαίδευση. Αθήνα 1993. Ελληνικές Πανεπιστημιακές ΕκδόσειςΧρυσαφίδης, Κ. Βιωματική- επικοινωνιακή διδασκαλία. Αθήνα 2000. Gutenberg