Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εικαστική αγωγή συνοδοιπόροι στο δημοτικό σχολείο

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.29, 2003, pages 13-14

Issue:
Pages:
13-14
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_29.pdf
References (1):
  1. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Υ.Π.Ε.Π.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τόμ. Α'Αθήνα, 2002Ματοαγγούρας, Η., Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση- Εννοιοκεντρική αναπλαιαίωση και σχέδια εργασίας, Αθήνα : Γρηγόρης 2003Reple, Α.Ιστορία της παιδαγωγέ Αθηναία. Παπαδήμα1990Παπαδημητρίου, Β., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και σχολείο-Μια διαχρονική θεώρηση, Αθήνα: Γ.Δάρδανος 1998Γεωργόπουλος, Α., Τοαλίκη, Ε. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Αρχές-Φιλοσοφία-Μεθοδολογία-Παιχνίδια& Ασκησες Αθήνα GUTÏENBERG1993Μυταράς, Δ., Το μοντέλο οικολογίας-Μια πειραματική μέθοδος διδασκαλίας, Αθήνα: Καστανιώτης 2001Chapman, Laura, Διδακτική της Τέχνης, Αθήνα : Νεφέλη Βάλστρομ, Μάργκοτ, Πρωτόκολλο για την Αειφόρο Ανάπτυξη, εφημ. "Καθημερινή", 8/6/2003Τερζής,Γιώργος, "Στην Ευρώπη θάβουν, καίνε και διαχωρίζουν",εφημ. "Καθημερινή", 8/6/2003