Διερεύνηση γνωστικών, κοινωνικών και ψυχολογικών παραμέτρων συνδεομένων με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Συμβολή στη διαμόρφωση προγραμμάτων ΠΕ στο σχολείο

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.29, 2003, pages 20-21

Issue:
Pages:
20-21
Section Title:
Έρευνα για την Π.Ε.
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η διατριβή εκπονήθηκε οτο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας Αθηνών, Αθήνα 1995 (αριθμός σελίδων 536)., http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_29.pdf