Η λειτουργικότητα του θεσμικού πλαισίου για τη διοίκηση και την καθοδήγηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.30, 2004, pages 8-9

Issue:
Pages:
8-9
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_30.pdf
References (1):
  1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των μαθημάτων οτο Γυμνάοιο και οτο Ενιαίο Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2003-04, Τεύχος V, ΟΕΒΔ, Αθήνα.ΠουλήςΠ. (1999) άίκαιο της Εκπαίδευσης, εκδόσεις Σακούλα, Αθήνα.Σαΐτη Άννα (2003) Ο θεσμός του Περιφερειακού Διευθυπή Εκπαίδευσης και η διοικητική αποκέντρωση στην εκπαίδευση: θεσμοί σε κρίση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 132, α. 75-84.Σαΐτης Χρίστος (2002) Οργανωτικός σχεδιασμός του σχολικού μας συστήματος: Με πολλά ή λίγα επίπεδα διοίκηαης Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 124, ο. 62-71.Σωμαράκης Σάββας (2004) θεσμικό • νομικό πλαίοιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο παρόν τεύχος