Η συστημική προσέγγιση και η μοντελοποίηση - προσομοίωση : κριτική ανάλυση της διδακτικής τους αξίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.30, 2004, pages 18-19

Issue:
Pages:
18-19
Parallel Title:
L'approche systémique et la modélisation - simulation : analyse critique de leur valeur didactique en Education pour l'Environnement
Section Title:
Έρευνα για την Π.Ε.
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_30.pdf