«Ευέλικτη ζώνη» : Απειλή ή Ευκαιρία για την Εκπαιδευτική Μονάδα;

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.35, 2006, pages 9-12

Issue:
Pages:
9-12
Section Title:
Αφιέρωμα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpet35.pdf
References (1):
  1. • Durbin,AJ1998) Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ /επ.Σαρρής,Ν,ε.ΕΛΛΗΝ• Eco Umpert ο (2001) Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία (Μετφρ.Κονδυλη,Μ.)Αθήνα:Νήσος• Αθανασίου Χ, Γεωργόπουλος Αλ, Γκόλιου Σ, Παπαδοπούλου Π.(2002) «Σχολείο και Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων». Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, θεσσαλονίκη, τ. 26-27 (οελ 20-22)• Ανδρέου, Α.& Παπακωνσταντίνου,Γ.(1990) Οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα: εκδόσεις:.Εξάντας (σελί 7)• Αλαχιώτης Σ (2001) «Αντί προλόγου» Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, Τ.5 (σελ. 3-5) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο• Γέρου.θ.(1985)Βαθιές τομές στην εκπαίδευση. Aθηνα:GUTENBERG (σελ 100-102)• Ιορδανίδης,Γ.(2002)0 ρόλος του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης, θεσ/νίκη: Κυριακίδης. (σελ 58-59 & 232)• Καμαρινού,Δ(2000)Βιωματική Μάθηση στο Σχολείο, αυτοέκδοση• Κουτούζης,Μ(1999)Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, τομ.Α,Πάτρα:εκΕΑΠ• Μπουραντάς,Δ.(1998)Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αθήνα: εκδόσεις:.Μπένου (σελ 6)• Ο.Λ.Μ.Ε 6ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Αθήνα (1994)Το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης στις νέες Κοινωνικές και Οικονομικές συνθήκες• Παπαναούμ,Ζ.(1995) Η διεύθυνση του σχολείου θεσ/νίκη: Κυριακίδης. •Σχιζα.,Κ(2004)«Διεπιστημονικότητα-Διαθεματικότητα-Βιωματικότητα» Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, θεσσαλονίκη, τ.31 (σελ 6 )• Τζωρζακης,Κ.&Τζωρτζάκη,Α.(2002) Οργάνωση και Διοίκηση Αθήνα: εκδ.ROSÌIÌ (οελ 267)Περιοδικά & Νόμοι•Δελτίο εκπαιδευτικής αρθογραφίας.(2004),τ.21-22 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο•Ν 1566/1985 φεκ 167