«Σκέψεις και προβληματισμοί γύρω από την εκπαίδευση για τη «Βιωσιμότητα» : -Ένα διδακτικό μοντέλο που θεμελιώνεται στη «συνομιλία»

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.36, 2006, pages 12-14

Issue:
Pages:
12-14
Section Title:
Αφιέρωμα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpet36.pdf
References (1):
  1. Γέμτος, Π. (1985) Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα: Παπαζήσης Δανασσής, Αφεντάκης, Α. (1992) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, τ. Α', Αθήνα: ΑυτοέκδοσηΚαλλίνικος, Γ. (1995) Η Εποχή των Πληροφοριών στο Τσιβάκου, Ι. (επιμ.) Δράση και Σύστημα, Αθήνα: θεμέλιο, σελ. 17-74Κάλφας, Β. (1970) Ριζικές ανακατατάξεις στη σύγχρονη αγγλοσαξωνική επιστημολογία: 0 Thomas S.Kuhn και η "στροφή" της δεκαετίας 1960-70 στο Kuhn, Τ. Η Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων, Γεωργακόπουλος, Γ. και Κάλφας, Β. (μτφρ), Κάλφας, Β (επιμ.) Αθήνα: Σύγχρονα θέματα, Επιστημολογία Καραποστόλης, Β. (1984) Μορφές Κοινωνικής Δράσης, Αθήνα: θεμέλιοΚαρκατσούλης, Π. (1995) Αυτοποίηση και θεωρία των Οργανώσεων, στο (επιμ.) Τσιβάκου, Ι. Δράση και Σύστημα, Αθήνα: θεμέλιο σελ. 325-376Κουζέλης, Γ. (1996α) Η Φαντασία στην Επιστήμη, στο Κουζέλης, Γ. και Ψυχοπαίδης, Κ. (Επιμ), Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα: ΝήσοςΚουζέλης, Γ. (1996β) Το Επιστημολογικό Υπόβαθρο των Επιλογών της Διδακτικής, στο Ματσαγγούρας, Η. (επιμ.) Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 183-192Κουζέλης, Γ. (1997) Εικόνες της Επιστήμης, στο 1 Κουζέλης, Γ. (επιμ.), Επιστημολογία : Κείμενα, Αθήνα: ΝήσοςΠαπαδημητρίου, Ε. (1988) θεωρία της Επιστήμης και Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αθήνα: GutenbergΣχίζα, Κ. (2004) Η Συστημική Προσέγγιση στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Μέρος Πρώτο, Κεφ. Ιο, Μέρος Δεύτερο, Κεφ. 3ο, www.alkaios.aegean.gr/sppe/systems_forumTsivakou, Ι. (1993) Organizational Change and Discursive Systems Methodologies, στο Tsivakou, I. (επιμ.) A Challenge for Systems Thinking: The Aegean Seminar, Athens: University of Aegean PressΤσιβάκου, I. (1995) Οργάνωση και Εξουσία στο Τσιβάκου, Ι. (επιμ.) Δράση και Σύστημα, Αθήνα: θεμέλιο σελ. 75-184Τσιβάκου, Ι. (1997) Υπό το Βλέμμα του Παρατηρητή, Αθήνα: θεμέλιοΤσούκας, Χ. (1995) Τύχη και Αναγκαιότητα στις Οργανώσεις στο Τσιβάκου, Ι. (επιμ.) Δράση και Σύστημα, Αθήνα : θεμέλιο, σελ. 267-323ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣBachelard, G. (1940) La Philosophie du non. Essai d’ une philosophie du nouvel esprit scientifique, Paris: P.U.FBachelard, G. (1975) Le Nouvel Esprit Scientifique, Paris: P.U.FBertalanffy, L (1968) General System Theory, New York: BrazillerCheckland, P. (1981) Systems Thinking, Systems Practice, New York: Wiley & SonsCheckland, P. (1984) Systems : Concepts, Methodologies and Application, Chichester: WileyChurchman, W. (1979) The Systems Approach and Its Enemies, New York: Basic BooksChurchman, W. (1982) Thought and Wisdom, California: Intersystems Publishers, SalinasGrawitz, M. (1976) Méthodes des Sciences Sociales, Paris: DallozKuhn, T. (1970) The Structure of Scientific Revolution, Chicago: University of Chicago, Γεωργακόπουλος, Γ. και Κάλφας, Β. (μτφρ), Κάλφας, Β (επιμ.) Αθήνα: Σύγχρονα θέματα, ΕπιστημολογίαLaszlo, Ε. (1972) The Systems View of Creation, New York: BrazillerLuhmann, N. (1995) θεωρία των Κοινωνικών Συστημάτων, Μακρυδημήτρης Α. και Καρκατσούλης, Π. (επιμ.), Αθήνα: ΣάκκουλανΪκνΪκνΪκMaturana, Η. Varela, F. (1975) Autopoietic Systems, Report BCL 9.4. Urbana III: Biological Computer Laboratory, University of IllinoisMaturana, Η. Varela, F. (1980) Autopoiesis and Cognition, Holland: Reidel, DordrechtUlrich, W. (1996) Κριτική Συστημική Ευρετική, στο Τσιβάκου, Ι. (επιμ.), Flood, R. Jackson, Μ. Δημιουργική Επίλυση Οργανωσιακών Προβλημάτων, Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 221-248