Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση μέσα από τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας : Από τη γνωστική στη συναισθηματική μάθηση...

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.37, 2006, pages 4-7

Issue:
Pages:
4-7
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpeteux_37.pdf
References (1):
  1. ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ (1996). Εκπαιδευτικό υλικό: "Στηρίζομαι στα πόδια μου”. Αθήνα.Fontana, D. (1996). Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Σαββάλας.Goleman (1998). Η συναισθηματική νοημοούνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Gray, G.& Weare, Κ.(2000). Η προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στο σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Καμαρινού, Α. (2000).Βιωματική μάθηση στο σχολείο, αυτοέκδοση.Λάμνιας, Κ. (2 Ο Ο 2). Koινωνιολογική θεωρία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.Λεοντάρη, Α. (1996). Αυτοαντίληψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μακρή-Μπότσαρη, Ε.(2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Τριλίβα, Σ .& Chimienti, G. (2000), Ανακάλυψη-Αυτογνωσία-Αυτοκυριαρχία-Αυτοεκτίμηση. Αθήνα: Πατάκη.ΥΠΕΠ0.(2ΟΟΟ).Εκπαιδευτικό υλικό: "Αγωγή Υγείας". Αθήνα.Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφήΓραφείο Αγωγής Υγείας Π.Ε Δ/νσης Ανατολ. θεσ/νίκης @ Κέντρο Πρόληψης "Ελπίδα”, CDROM: "Αυτοεκτίμηση"