Οι μπαταρίες στην καθημερινή ζωή

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.37, 2006, pages 8-10

Issue:
Pages:
8-10
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpeteux_37.pdf
References (1):
  1. Γιαννακουδάκης Π., Ευκλείδου T., Χαλκοπούλου Κ., Γαλβανικά στοιχεία. Μπαταρίες, Διάβρωση, ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.Κουϊμτζή θ., Φυτιάνου Κ., Σαμαρά Κ., Χημεία Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη 1998Recycling batteries, διαθέσιμο στο: (http://www.batteryuniversity.com/partone-20.htm)Recycling Batteries, διαθέσιμο στο: (http://www.worldwise.com/recbat.html)Disposing and Recycling Batteries, διαθέσιμο στο: (http://www.capeelizabeth.com/recycle/batteries.htm)Recycling Batteries to protect the Environment, διαθέσιμο στο: (http://www.exide.co.nz/recycling.htm)Household Batteries and Recycling, Compiled by Michael Iwiggins, October 2002