Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση υπο το πρίσμα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.37, 2006, pages 13-15

Issue:
Pages:
13-15
Section Title:
Εκπαίδευση για την αειφορία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpeteux_37.pdf
References (1):
  1. Γκόβαρης Χ.(2001), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ατραπός, ΑθήναΜαίου Μ. (1984), Παιδιά Ελλήνων Μεταναστών: Μια Κοινωνικο-ψυχολογική Προσέγγιοη, Σχολική Επανένταξη Παλλινοστούντων Μαθητών: Προβλήματα και προοπτικές, ΥΠΕΠΘ-UNESCO, ΑθήναΑραγώνα Θ., Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ανασύρθηκε 4 Νοεμβρίου 2005 από www.e21.grΜάρκου f., (1997), Εισαγωγή στη ΔιαπολιτισμικήΕκπαίδευση- Ελληνική και διεθνής εμπειρία, 240-250 ΥΠ. E Π. θ., ί. i.A. Ε, Αθήνα.Μπερερής, Π., (2001), Για μια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, Apiroshora,: ΑθήναΦλογαίτη Ε, (2006), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Ελληνικά [ράμματα, ΑθήναΦλογαίτη Ε, Βασάλα Π., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανασύρθηκε 3 Ιανουαρίου 2005 από: Ι http:Zwww.eap.gr