Αειφόρο Σχολείο

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.42, 2009, pages 9-12

Issue:
Pages:
9-12
Section Title:
Το 4ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpet_42.pdf
References (1):
  1. Eaker, R., Dufour R. and Dufour R (2002). Getting Started. Restructuring Schools to become Professional Learning Communities. Bloomington Indiana: Solution Tree.Elliot, J. 1999, Sustainable Society and Environmental Education: future perspectives and demands for the education system. Cambridge Journal of Education, 29(3), 325-340.Gough, A. (2005). Sustainable Schools: Renovating Educational Procecces. Applied Environmental Education and Communication 4, 339-351.Henderson, k. and Tilbury, D. (2004) Whole -School Approaches to Sustainability: An International review of whole-school sustainability programs. ARIES (Australian Research Institute in Education for SustainabilityHurd, P. (2000), Science Education for the 21st Century, School Science and Mathematics, 100(6), 282-288.Posch, P. (1999). The ecologisation of schools and its implications for educational policy. Cambridge Journal o f Î kafon, 29(3), 340-348.Rauch, F. (2002). The potential of education for sustainable development for reform in schools, Environmental Education Research, 8(1), 43-51.UNECE (2005). UNECE stategy for education for sustainable development. High level meeting of Environment and Education Ministers (Vilnius, 17-18 March 2005)UNESCO (1978). Intergavenmental Conference on Environmental Education: TBILISI 14-26 Oktober 1977. Final Report. Paris: UNESCO.Παπαδημητρίου Β. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο: Μια διαχρονική θεώρηοη. Εκδ. Τυπωθήτω,Δαρδανός.Φλογαΐτη, Ε. & Δασκολιά Μ. (2004). «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα αειφόρο μέλλον». Στο: Π. Αγγελίδης & Γ. Μαυροειδής (επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος (σσ. 281-302). Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Ιστοσελίδες: (http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/).(www.sustainableschools.nsw.edu.au).