Η κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία : Ενα σχέδιο για τη διατροφή

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.42, 2009, pages 13-15

Issue:
Pages:
13-15
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpet_42.pdf
References (1):
  1. Δίτσιου, Μ. (2006) Η Δεκαετία της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιοδικό της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε «για την Περιβαλλοντική Εκπαιδευση», Ανοιξη-Καλοκαίρι 2006, Τεύχος 36, σελ. 9-11Ματσαγγούρας, Η. (1996) Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Επιστημολογική Θεώρηση, Αθήνα : GutenbergBozigou, Κ. (2001) "Exploring the Pedogogicol Dimensions of Environmenlol Education - Hie Greek Case», Sussex University: Unpublished Doctoral Thesis.Νουτσος, X. (1990) Ιστορία της Εκπαίδευσης και Ιδεολογία, Αθήνα: 0 Πολίτης Σχίζα, Κ. Φλογαΐτη, Ευ. (2005) Τα Χαρτόνια Εργασίας: ενα παιδαγωγικό εργαλείο στην υπηρεσία της ομαδοκεντρικης μάθησης, 1 ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΣχίζα, Κ. (2006)Σκεψειςκαι Προβληματισμοί γύρω από την Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα, Περιοδικό της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε «για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Ανοιξη Καλοκαίρι 2006,Τευχος 36, σελ. 12-14Σχίζα, Κ. (2008α) Συστημική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα, Χρ,ΔαρδανόςΣχίζα, Κ. (2008β) Book, Η Συστημικητου Παρατηρητή σετέσσερις φάσεις, ΚΠΕ ΛαυρίουΤαμουτσέλη, Κ. (2006) Απότην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, Περιοδικοτης Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε «για την Πφίβαλλοντικη Εκπαίδευση», Ανοιξη Καλοκαίρι 2006, Τεύχος 36, σελ. 4-7Φλοναττη, Ευ. (2006) Εκπαίδευση νια το Περιβάλλον και την Αειφορία, Αθήνα: Ελληνικά ΓράμμματαFreire, P. (1974α) Education foi Critical Consciousness, London : Sheed and WardFreire, P. (1974b) The Pedagogy of the Oppressed, New York : Seabury PressFien, J. (1997) Curriculum, Sustainability and Civil Society, in UNESCO & the Gonernment of Greece, Proceedings of the Thessaloniki International Confeience, pp.l77-183Habermas,.! (1990) Κείμενα Γνωσιοθεωριαςκαι Κοινωνικής Κριτικής, Αθήνα : ΠλέθρονHabermas, J. (1993) 0 ΦιλοσοφικόςΛογοςτης Νεωτφΐκότητας, Αθήνα : ΑλεξάνδρειαHabermas, J. (1996) Γνώση και Διαφερον στο Κουζελης, Γ και Ψυχοπαίδης, Κ. (επιμ.) Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα : Νήσος Huckle, J. (1996) Realizing SustainabilitVin Changing Times, στο Huckle & Stelling (1996) Education foi Sustainability, London, Earthscan PublicationsMaturano, H. (1987) Everything Said is Said by an Observer, Στο Thomson, W. (επιμ.) Gaia : A Way of Knowledge, California : Lindisfarme PressMaturano, H. Varela, F. (1980) Autopoiesis and Cognition, Holland: Reidel, DordrechtMorin, E. (1990) Introduction a la Pensée Complèxe, Paris : E.S.FReble, A (1990) Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα : ΠαπαδημαςStelling, S. (1996) Education in Change, στο Huckle & Stelling (1996) Education for Sustainability, London, Earthscan PublicationsVygotsky, L (1985) Pensée et Langage, Paris : Editions SocialesVygotsky, L (1988) Thought and Language, Cambridge : M.I.T PressZuniga, R. (1994) Collection INTERVENIR, L’ Evaluation dans l’ action, Les Press de l’ Université de Montréal (Quèbec)