Κατανομή της καπνοβιομηχανίας και του καπνεμπορίου στον Ελλαδικό χώρο : πορεία αυξανόμενης συγκέντρωσης

Part of : Πόλη και περιφέρεια : έκδοση μελετών του χώρου ; No.7, 1983, pages 11-40

Issue:
Pages:
11-40
Parallel Title:
Distribution of tobacco manufacturing and trading industry in Greece : a process of increasing spatial concentration
Author:
Abstract:
This article advances a metnodological approach for the study of industrial location through the analysis of tobacco industry in Greece. The history of tobacco industry is one of increasing spatial concentration which is caused by a different interplay of factors in the three main periods that can be distinguished. The approach that is advanced suggests that the industrial location phenomenon is a social process. Industrial location decisions are taken by the owners of the means of production and are constrained by their productive priorities. These decisions are a product of a multiplicity of factors, not merely economic but political, ideological, cultural and other conditions prevalent in the country, the position of particular fractions of capHal within those conditions as well as the particular inputs and outputs, labour processes and manufacturing techniques employed by the specific industry under question. That is, there is a close interaction between the actions of firms and their social environment which indicates the necessity for a conceptualization of changes in the social formation as a whole. Moreover, the state cannot alter, the above mentioned, capricious nature of the industrial location process because, being a social relation, it is itself shaped by the very balance of social relations. Hence an uncritical and undialectical abstract theoreticism cannot predict, and can do Httle to help the understanding of the industrial location phenomenon, these can only be the product of particular historical research. Finally, it argues that the industrial location phenomenon can be studied best if the analysis is done at a branch level at the maximum level of possible disaggregation, the branch being considered in its widest sense.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. 1. Βιβλία και άρθραΑνδρεάδης, Θ. (1967) Σκέψεις γύρω από το Σύγχρονο Πρόβλημα του Ελληνικού Καπνού.Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (1938) Επί του Ζητήματος του Καπνού, Αθήναι.Βαρβερόπουλος, Β. (1935) Ο Μονοπωλιακός Χαρακτήρ της Οικονομικής του Καπνού Οργανώσεως, Αθήναι.Βεργόπουλος, Κ. (1975) Το Αγροτικό Ζήτημα οτην Ελλάδα, Αθήνα.ΓΠΚΘ (1927) Το Ζήτημα της Υποχρεωτικής ή μη Επεξεργασίας του εις Φύλλα Καπνού, Θεσσαλονίκη/Σέρραι.ΓΠΚΘ (1929) Το Καπνικόν Ζήτημα. Θεσσαλονίκη. Η Δεκαετηρίς του Ελληνικού Καπνού (1955) 1945-1955, Αθήναι.Jecchinis, C. (1962) The Development of Greek Trade Unionism, with Special Reference to the Period of Reconstruction 1945-1955, Doctor of Philosophy Thesis, University of London.Κορδάτος, Γ. (1972) Ιστορία του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος. Αθήνα.Koutsoyiannis, Α. (1962) An Econometric Study of the Leaf Tobacco Market of Greece. Doctor of Philosophy Thesis, University of Manchester.Labrianidis, L. (1982) Industrial Location in Capitalist Societies: The Tobacco Industry in Greece, 1880-1980, Doctor of Philosophy Thesis, University of London.Μάντζαρης, A. (1927) To Καπνεργατικόν Ζήτημα, Αθήναι.Μάντζαρης, Α. (1928) Τα Καπνά μας, Αθήναι.Ματσάγγου, Ν. Αφοί (1926) Η Ελληνική Καπνοβιομηχανία και το Καπνικόν Μονοπώλιον, Βόλος.Mouzelis, Ν. (1979) Modern Greece: Facets of Unterdevelopment, London.Μπεναρόγιος, Α. (1921) «Ο Επαγγελματικός Αγων του Ελληνικού Προλεταριάτου» στο Ελεφάντης, Α. (εκδ.) (1975) Η Πρώτη Σταδιοδρομία του Ελληνικού Προλεταριάτου, Αθήνα, σσ. 201-243.Οικονομική και Λογιοτική Εγκυκλοπαίδεια, Καπνός, Καπνοβιομηχανία.Π KO Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο 4ο Καπνικό Συνέδριο, Αθήνα.Παπαστράτος, Ευ. (1964) Η Δουλειά και ο Κόπος της, Αθήναι..Πάτρας, Ν. (1954) Καπνική Οικονομία και Καπνική Πολιτική, Θεσσαλονίκη.Sayer, Α. (1982) «Explanation in Economic Geography» Progress in Human Geography, 6 (I), pp. 68-88.Σβορώνος, Ν. (1976) Επισκόπηση της Νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα.Serafetinides, Μ. (1979) The Breakdown of Parliamentary Institutions in Greece 1947-1967. Doctor of Philosophy Thesis, University of London.Σερραίος, I. (1934) Περί της Εισαγωγής Μονοπωλίου Καπνού εν Ελλάδι, Αθήναι.Σκανδάλης, Ε. (1960) Ο Καπνός εν τω Πλαισίω της Γεωργικής Οικονομίας της Β. Ελλάδος, Αθήναι.Τζανίδης, Μ. (1958) Ο Ελληνικός Καπνός και η Δεκαετία της ΣΕΚΕ, Αθήνα.Τσουκαλάς, Κ. (1974) Η Ελληνική Τραγωδία, Αθήνα.UNCTAD (1978) Marketing and Distribution of Tobacco, United Nations.Φακιολάς, P. E. (1974) Αγορά Εργασίας και Διάρθρωσις Αμοιβών εις την Ελληνικήν Βιομηχανίαν, Αθήνα.Φακιολάς, P.E. (1978) Ο Εργατικός Συνδικαλισμός στην Ελλάδα, Αθήνα.Φορτούνας, Α. (1933) «Γιατί είναι απαραίτητος μεγαλύτερα κατανόησις και σεβασμός εις την εθνικήν καπνοβιομηχανίαν» Εφημερίς του Καπνού 8.5.1953.Χρυστούλα, Π. Γρηγορογιάννη, Γ. (1953) 7ο Πρόβλημα του Καπνού, Αθήνα2. Εφημερίδες-Περιοδικά-Αρχεία ΟργανισμώνΑυγή: Καθημερινή 24.8.1952 -30.12.1953.ΓΠΚΘ. Δελτίον Καπνού, Ετήσιο.ΕΟΚ (α) Κατανάλωσις Καπνιστικών Προϊόντων εν Ελλάδι, Ετήσιο: 1956-80.ΕΟΚ (β), Πίνακες εξαγωγών Ελληνικών Καπνών, Ετήσιο: 1956-80.ΕΟΚ (γ), Παραγωγή Καπνού στην Ελλάδα (Αρχείο) Ετήσιο: 1956-80.ΕΟΚ (δ), Καπνεργατικά Στοιχεία (Αρχείο), Ετήσιο: 1959-78.Εφημερίς του Καπνού, Δεκαπενθήμερη: 1932-42.Foreign Office of Great Britain, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance. (Greece Tobacco), Ετήσιο: 1880-1916.ICAP. Financial Directory of Greek Companies (επεξεργασία καπνού), Ετήσιο: 1967-81.Καπνική Επιθεώρησις, Μηνιαίο: 1946-81.Καπνικόν Πανελλήνιον Δελτίον, Δεκαπενθήμερο: 1935-63.Καπνικός Κόομος, 1964-68.Καπνός, Δεκαπενθήμερο: 1945-81.ΚΟΕ, Αρχεία.ΚΟΕ, Επιθεώρησις του Καπνεμπορίου.ΚΟΕ, Καπνική Επισκόπησις.Οικονομικός Ταχυδρόμος, Δεκαπενθήμερο 1928, 1930, 1931, 1954-80.Πρωινή Καβάλας, Καθημερινή: 1952-55.ΤΑΚ (α) Έκθεσις Απολογισμού Διαχειρίσεως. Ετήσια: 1937-39.ΤΑΚ (β) Πίνακες Εργασίας Καπνεργατών και Καπνεργατριών, Ετήσιο: 1927-28.ΤΑΚ, Δελτίον, Περιοδικά: 1927.Ταχυδρόμος Καβάλας, Καθημερινή: 1932-33.Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Καπνού, Τμήμα Ελέγχου Καπνοβιομηχανίας, (Αρχείο)Χαριτάκης, Γ., Καλλιάβας, Α. και Μικελής, Ν. Οικονομική Επιθεώρησις της Ελλάδος, Ετήσιο: 1929-35.