[Βιβλιοκριτική] ΣΠΥΡ. Δ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ, Ό 'Ιωάννης Καποδίστριας και ή Επτάνησος Πολιτεία

Part of : Παρνασσός ; Vol.Α, No.1-2, 1959, pages 232-233

Issue:
Pages:
232-233
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ΣΠΥΡ. Δ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ, Ό 'Ιωάννης Καποδίστριας και ή Επτάνησος Πολιτεία Αθήναι 1959. Διατριβή επι διδακτορία, σελ. 141